České centrum Mezinárodního PEN klubu je součástí samostatných světových společenství PEN s ústředím v Londýně.

Počet národních center se každoročně mění, nyní je jich 145 ve 104 zemích celého světa. Sdružují kolem dvaceti tisíc tvůrců - lidí, kteří obrazně řečeno vládnou perem (PEN - Playwrights, Poets, Essayists, Novelists).

Cílem jejich snažení je zejména - podle Mezinárodní Charty - svoboda vyjadřování, svoboda slova a svobodný život člověka.

banner 3P bílý.png

​© 2016, PEN klub

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean