• Czech P.E.N.

Klára Hůrková přednáší o tvorbě dramatiků Václava Havla a Toma Stopparda

Klára Hůrková žije a pracuje v Cáchách jako učitelka jazyků, autorka a překladatelka. Od roku 1999 vystoupila na desítkách autorských čtení v Německu, Holandsku a Čechách, v rozhlase, na vernisážích a jiných akcích. Je členkou organizace Literaturbüro in der Euregio Maas-Rhein a spolku Kulturverein Aachen-Prag. Publikuje vesměs v malých nakladatelstvích mimo kulturní mainstream, a to v češtině, němčině a angličtině. Některé její texty byly též přeloženy do francouzštiny, nizozemštiny, esperanta a srbochorvatštiny.

Její doktorská disertace, která později vyšla knižně pod názvem Mirror Images, srovnává divadelní hry a politické postoje Toma Stopparda a Václava Havla.


22 views

​© 2016, PEN klub

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean