• Czech P.E.N.

Prohlédněte si online výstavu 95 let Českého PEN klubu


v Národní knihovně ČR, která byla předčasně uzavřena z důvodu preventivních opatření v souvislosti s šířením coronaviru.

Pro náhled jednotlivých panelů klikněte zde.

Výstava je rozšířenou verzí z roku 2015 a kromě původních panelů představuje i nové, s dosud nezveřejněnou korespondenci, dokumenty a fotografiemi. Vyvrcholením prvního období svobodné činnosti byl 16. světový kongres PEN klubu v Praze v roce 1938. Na osmadvaceti panelech najdete také informace o působení organizace během dvou okupací a mezi dvěma politickými převraty, jimiž naše republika od roku 1938 prošla, věnuje se obnovení činnosti tzv. spícího centra, aktivitám po roce 1989, přehledu laureátů Ceny Karla čapka a Ceny PEN klubu, obnově Domu bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle a osobnostem české literatury a kultury, které se v Českém PEN klubu angažovaly.

Pro náhled jednotlivých panelů klikněte zde.


56 views

​© 2016, PEN klub

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean