• Czech P.E.N.

Český PEN klub vyzývá běloruskou vládu, aby respektovala svobodu projevu

Updated: Aug 14


Členové českého PEN klubu při vědomí závazku aktivně hájit svobodu slova kdekoli na světě odsuzují násilí ze strany silových složek běloruského státu proti demonstrujícím, kteří vyjadřují svůj názor, a proti náhodným kolemjdoucím v Minsku a na jiných místech země. Obzvláště nás znepokojují zprávy o útocích na novináře, zejména o údajném zatčení či zmizení šéfredaktora novin Naša niva Jahora Marcinoviče. Vyzýváme běloruskou vládu, aby respektovala svobodu projevu a shromažďování a další základní lidská práva a principy demokracie a zákonnosti.


Сябры чэшскага ПЭН клуба, усведамляючы абавязак актыўна абараняць

свабоду слова па ўсім свеце, асуджаюць гвалт з боку сілавых структур

супраць дэманстрантаў, якія выказваюць сваю пазіцыю, а таксама супраць

выпадковых мінакоў у Мінску і ў іншых месцах у краіне. Асабліва нас

непакояць паведамленні пра затрыманне і магчымае знікненне галоўнага

рэдактара выдання Наша Ніва Ягора Марціновіча. Заклікаем беларускія

ўлады да павагі да свабоды слова і свабоды сходаў і іншых

фундаментальных правоў чалавека і прынцыпаў дэмакратыі і законнасці

Jan M. Heller, člen Českého PEN klubu


69 views

​© 2016, PEN klub

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean