Český PEN klub připomněl v Divadle Archa 101. výročí uvedení Čapkova R.U.R.


Letos v lednu uplynulo 101 let od uvedení legendární divadelní hry Karla Čapka R.U.R. /Rossumovi univerzální roboti/, v níž se poprvé objevilo slovo Robot. Slovo, jež vymyslel Josef Čapek, karlův starší bratr, obohatilo mezinárodní slovník a dalo jméno jednomu z nejpoužívanějších prvků sci-fi žánru. Drama brzy slavilo velké úspěchy nejprve v Národním divadle v Praze, později i v zahraničí, zejména ve Spojených státech a v Anglii.

Loňské 100. narozeniny Robota nemohl Český PEN klub kvůli pandemii oslavit, proto výročí připomenul až letos třídenním festivalem 100+1 R.U.R. v Divadle Archa, ve dnech 22. - 24. ledna, odbornými konferencemi, udílením Ceny Karla Čapka, třemi představeními souboru Buchty a loutky, které interpretuje Čapkovo drama R.U.R., a výstavou k 95. výročí založení Českého centra Mezinárodního PEN klubu.


Tvorba Karla Čapka ovlivňuje i současné autory, odkazují se k němu nejen formálně přes slovo robot, ale i myšlenkově,“ uvedl Jiří Dědeček, předseda Českého PEN klubu při zahájení festivalu 100+1. R.U.R. Smyslem akce bylo připomenout, že robot je nejslavnějším Čechem moderní doby a díky Čapkovu R.U.R. ho znají všechny jazyky světa. „Chceme uchopit R.U.R. nejen jako dílo otevírající otázku umělé inteligence a odpovědnosti člověka za své výtvory, ale představit i život hry na českých i zahraničních jevištích a také v rozhlase. R.U.R. patří bezesporu k nejznámějším a nejvlivnějším českým dramatům. Záhy po svém vzniku hra překročila hranice českého divadla a stala se součástí světové dramatiky. Rezonovala nejen jako umělecké dílo odrážející řadu tendencí své doby, ale též přispěla do diskuze o budoucnosti moderního člověka,“ uvedl Jaroslav Veis, spisovatel, překladatel a spoluautor programu odborných konferencí.


Jiří Dědeček vítá první účastníky konference Akademie science-fiction, fantasy a hororu v Divadle Archa.
Konference Akademie science-fiction, fantasy a hororu se zúčastnili Františka Vrbenská, Jana Horáková, Roman Hruška a někteří autoři, jejichž texty jsou otištěny v knize Robot 100: Sto rozumů: Jaroslav Veis, Petr Stančík, Ondřej Neff a František Novotný. Pracovní kolokvium věnované divadelní hře Karla Čapka R.U.R. s názvem Roboti, drama a inscenace, překlady, recepce a adaptace spolupořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR a s přednáškami zde vystoupili například Pavel Janoušek, Tomáš Bojda, Zuzana Augustová, Klára Kudlová, Hasan Zahirović nebo Petr Christov. Petr Kotyk z Literárního archivu Památníku národního písemnictví informoval o současném stavu inventáře Čapkovy vily na Vinohradech.

V divadelní hře R.U.R. Karel Čapek varoval před případnými negativními vlivy techniky na lidstvo a vyjádřil své obavy o jeho budoucnost. „Tato myšlenka je stále aktuální, vždyť Čapek už před více než sto lety upozorňoval na nebezpečí toho, čemu se dnes nepřesně říká umělá inteligence nebo strojové myšlení, na nebezpečí toho, co by se člověku mohlo vymknout kontrole, začít mu škodit nebo ho dokonce likvidovat,“ uvedl Jiří Dědeček. Poslední den festivalu se konala konference odborníků na A.I. /Artificial Intelligence/, jejíž účastníci se zabývali otázkou: Co znamená fenomén umělé inteligence pro dnešního člověka? Uvědomujeme si vůbec její existenci? Jsme jí obklopeni a je i v nás? Jak vážně je třeba brát varování Stephena Hawkinga: "…může být tím nejhorším, co se lidstvu stalo, pokud nepřijde na to, jak usměrnit její vývoj…Nevíme proto, zda nám umělá inteligence nesmírně pomůže, nebo nás bude ignorovat, odstrčí nás, či nás zničí…" Na toto téma v sekci Roboti kolem nás přednášeli a diskutovali např. Zdeněk Hostomský, Jiří Kaleta a Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, dále zástupci firem a společností, které se zabývají digitalizací a robotizací průmyslu, Tomáš Budník /Thein Security/, Jaroslav Řasa /ABRA Software/ a Jan Šindler ze společnosti ABB. Poslední konferenci uzavřel Jiří Srstka, ředitel agentury Dilia, přednáškou o autorských právech u děl vytvořených umělou inteligencí.


Jaroslav Řasa ze společnosti ABRA Software na konferenci odborníků na A.I.

Jana Horáková: Čapkovo R.U.R. jako satirická reflexe věku stroje

Hasan Zahirović vystoupil s příspěvkem R.U.R. aneb hra o rabotnících (jugoslávská recepce Čapkova R.U.R.).


Tomáš Budník ze společnosti Thein Security


V závěru třídenního festivalu 100+1 R.U.R. převzal spisovatel Jaroslav Rudiš Cenu Karla Čapka pro rok 2022 za „hluboce založené literární dílo s přesahem do soudobé hudby, filmu a divadla, jež má svůj severočeský domicil a jehož živým symbolem je železnice překračující hranice jazyků a krajů a utvářející lidské společenství a dějiny“, jak je uvedeno ve zdůvodnění poroty, jíž předsedal literární kritik Vladimír Karfík. Laudatio přednesl Ondřej Vaculík, laureáta a přítomné přišli pozdravit ministr kultury Martin Baxa, který Ceně Karla Čapka udělil záštitu, předseda Senátu Miloš Vystrčil, ředitelé společností ICZ a The Sekyra Foundation Bohuslav Cempírek a Luděk Sekyra, hlavní sponzoři Ceny Karla Čapka, kterou České centrum Mezinárodního PEN klubu udílí od roku 1994 každý sudý rok „za významný literární počin s přihlédnutím k tomu, zda v souladu s usilováním Karla Čapka laureát i jeho dílo nějak výrazně a srozumitelně přispěli k tomu, aby se ve společnosti prosadily demokratické a humanistické hodnoty nebo aby byly ubráněny.“ Zdravice přednesli také zástupci společností ABB, Thein Security, ABRA a UOCHB ČSAV, sponzorů konference 100+1 R.U.R.


Robotická ruka společnosti ABB předává šek Jaroslavu Rudišovi. Laureát Ceny Karla Čapka pro rok 2022 obdržel díky sponzorským příspěvkům společností ICZ a The Sekyra Foundation sto tisíc korun.

Robote, děkuji...

Jaroslav Rudiš při udílení Ceny Karla Čapka 2022 v Divadle Archa

Předseda Senátu Miloš Vystrčil blahopřeje Jaroslavu Rudišovi k ocenění.

R.U.R. podle Buchet a loutek, představení na motivy slavné hry Karla Čapka

Autorem laudatia k udělení Ceny Karla Čapka 2022 je Ondřej Vaculík. Text je k dispozici na Jaroslav Rudiš je laureátem Ceny Karla Čapka pro rok 2022 (penklub.net)

Předseda Českého PEN klubu Jiří Dědeček s Jaroslavem Rudišem, laureátem Ceny Karla Čapka 2022

Jaroslav Rudiš děkuje za Cenu Karla Čapka.

Velký sál Divadla Archa, kde proběhlo slavnostní udílení Ceny Karla Čapka a také tři představení R.U.R. podle Buchet a loutek na motivy slavné hry Karla Čapka.Záznam z udílení Ceny Karla Čapka a všechny přednášky na konferencích k 100+1 R.U.R. jsou k dispozici na AKTUALITY | penklubcz

Dana Mojžíšová, foto autorka, Jiří Hubený a Vladimír Mojžíš jr.


Playlist všech akcí 100+1 R.U.R. v Divadle Archa ve dnech 22. 24. ledna 2022 zde:


Laureátem Ceny Karla Čapka pro rok 2022 je spisovatel Jaroslav Rudiš / Divadlo Archa

https://youtu.be/LhKdK_bwsnI


AKADEMIE SCIENCE-FICTION, FANTASY A HORORU

František Novotný: Umělá inteligence, Svatý Grál robotiky

https://youtu.be/EoyfxPtm95w


Františka Vrbenská: Tvář stroje

https://youtu.be/2AXm3VGeBSI


Beseda s autory knihy ROBOT 100

https://youtu.be/EcySPuakPWc


Roman Hruška: Roboti a jiné umělé bytosti v československé filmové tvorbě

https://youtu.be/3ykCHRLet8I


Roboti, drama, inscenace

Pavel Janoušek: Geneze Robotů jako dramatické postavy

https://youtu.be/nn-awiLRdss


Jana Horáková: Čapkovo R.U.R. jako satirická reflexe věku stroje

https://youtu.be/h6SJ-qaSh8s


Tomáš Bojda: Karel Čapek rozhlasový

https://youtu.be/CGz7MfGLENU


Překlady, recepce, adaptace

Zuzana Augustová: Německá recepce Čapkova R.U.R.

https://youtu.be/XVU0nEYPv-s


Klára Kudlová: Kritická a umělecká recepce Čapkova R.U.R. v anglofonním prostředí

https://youtu.be/HI1XFvpfgU8


Hasan Zahirović: R.U.R. aneb hra o rabotnících (jugoslávská recepce Čapkova R.U.R.)

https://youtu.be/mBocyDr9qJk


Petr Christov: Jako hasiči při slavnostním cvičení aneb Čapkovi roboti po francouzsku

https://youtu.be/CDlKv8biYcA


Petr Kotyk: Současný stav inventáře Čapkovy vily na Vinohradech

https://youtu.be/wn21aScgcRI


Konference odborníků na A.I. Roboti kolem nás.

Zdeněk Hostomský, Jiří Kaleta a Pavel Jungwirth z UOCHB AV ČR

https://youtu.be/Ord526iuCEU


Tomáš Budník z Thein Security

https://youtu.be/ppKY_7RByGM


Jarosav Řasa ze společnosti ABRA Software

https://youtu.be/sP3YajTb0Lc


Jan Šindler ze společnosti ABB

https://youtu.be/Lw7iMhkOYzw


Jiří Srstka, ředitel divadelní, literární, audiovizuální agentury Dilia

https://youtu.be/ZmgZkW0yj6s


Sponzoři akce 100+1 R.U.R.: Divadlo Archa, České centrum Mezinárodního PEN klubu, ABRA Software, NMS Market Research, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR - IOCBTech, Nadace The Sekyra Foundation, ABB, Algotech, Grena, Generi Biotech, J&T Real Estatel, Štros&Kusák, Thein Security,Hospodářský dvůr Bohuslavice, VAS v.o.s. Partneři: ČVUT, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Památník Karla Čapka Strž, Společnost bratří Čapků


  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic