top of page

101. výročí uvedení Čapkovy divadelní hry R.U.R a udílení Ceny Karla Čapka 2022


České centrum Mezinárodního PEN klubu připomíná 101. výročí uvedení Čapkovy divadelní hry R.U.R. třídenní akcí v Divadle Archa ve dnech 22. - 24. ledna 2022, kde se uskuteční tři odborné konference a tři divadelní představení R.U.R. v originálním provedení divadelního souboru Buchty a loutky. V pondělí 24. ledna převezme spisovatel Jaroslav Rudiš Cenu Karla Čapka pro rok 2022 pod záštitou ministra kultury ČR Martina Baxy.

Divadelní hra Karla Čapka R.U.R., v níž autor varuje před případnými negativními vlivy techniky na lidstvo a vyjadřuje své obavy o jeho budoucnost, patří k nejznámějším českým dramatům. V této hře také poprvé zaznělo slovo robot, které na Karlovu výzvu navrhl jeho bratr Josef Čapek. Více o R.U.R na R.U.R. – Wikipedie (wikipedia.org) ROBOT - - nejslavnější Čech moderní doby, jehož jméno znají všechny jazyky světa, slaví letos 101. narozeniny. Ty loňské, jubilejní si kvůli PEN klub kvůli pandemii nemohl spolu s Čapkovými příznivci připomenout. Proto je také robot ústředním tématem tří odborných konferencí od 22. do 24. ledna 2022 v Divadle Archa (podrobný program a registrace na www.divadloarcha.cz ), kde se také uskuteční tři divadelní představení na motivy R.U.R. v podání souboru Buchty a loutky Pokladna a vstupenky | Divadlo Archa

Ve foyer divadla proběhne výstava k 95. výročí založení Českého centra Mezinárodního PEN klubu. Pro ůčastníky konference budou k dispozici katalogy Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice / International Children's Exhibition of Fine Arts Lidice, kam zasílají svá výtvarná díla děti z celého světa. Tématem loňského ročníku byl ROBOT a umělá inteligence, dorazilo přes 11 200 prací ze 72 zemí, z nichž odborná porota vybrala 945 uměleckých děl, která ocenila a jsou vystavena v Lidické galerii. Jde o velice krásný soubor nejrůznějších robotů a robůtků, nalezneme zde i několik portrétů Karla Čapka. Katalogy poskytla zdarma kurátorka výstavy Veronika Trubačová. https://www.mdvv-lidice.cz/files/katalog/katalog-mdvv-49.pdf


Mediální parneři akce 100+1 R.U.R.: Česká televize, Český rozhlas, Přítomnost


Partneři: ČVUT, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Památník Karla Čapka Strž, Společnost bratří Čapků


Sponzoři: Divadlo Archa, České centrum Mezinárodního PEN klubu, ABRA Software, NMS Market Research, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR - IOCBTech, Nadace The Sekyra Foundation, ABB, Algotech, Grena, Generi Biotech, J&T Real Estatel, Štros&Kusák, Thein Security, Hospodářský dvůr Bohuslavice, VAS v.o.s.


Laureátem Ceny Karla Čapka pro rok 2022 je spisovatel Jaroslav Rudiš

Odborná porota ve složení Vladimír Karfík (předseda), Pavel Janáček, Petr Kotyk, Markéta Mališová a Jan Šulc rozhodla v listopadu 2021 jednomyslně, aby Cenu Karla Čapka pro rok 2022 obdržel spisovatel Jaroslav Rudiš “za hluboce založené literární dílo s přesahem do soudobé hudby, filmu a divadla, jež má svůj severočeský domicil a jehož živým symbolem je železnice překračující hranice jazyků a krajů a utvářející lidské společenství a dějiny.”

O autorovi a jeho tvorbě Jaroslav Rudiš – Wikipedie (wikipedia.org) nebo Labyrint Laudatio přednese Ondřej Vaculík.

Slavnostní předání ceny se uskuteční v pondělí 24. ledna v 17 hodin v Divadle Archa pod záštitou ministra kultury Martina Baxy. Laureát obdrží šek na 100 tisíc Kč a diplom s odůvodněním rozhodnutí poroty. Cenu Karla Čapka uděluje České centrum Mezinárodního PEN klubu od roku 1994, kdy ji poprvé obdrželi Günter Grass a Philip Roth u příležitosti Světového kongresu PEN klubu v Praze. Cena se uděluje každý sudý rok za významný literární počin s přihlédnutím k tomu, zda v souladu s usilováním Karla Čapka laureát i jeho dílo nějak výrazně a srozumitelně přispěli k tomu, aby se ve společnosti prosadily demokratické a humanistické hodnoty nebo aby byly ubráněny. Mezi laureáty Ceny Karla Čapka patří např. Josef Topol, Václav Havel, Ludvík Vaculík, Ladislav Smoček, Ivan Klíma nebo Petr Šabach.


Více o všech ročnících Ceny Karla Čapka na https://www.penklub.net/copy-of-charta-pen-klubu


Hlavním sponzorem Ceny Karla Čapka pro rok 2022 je společnost ICZ, a.s., generálním partnerem Českého PEN klubu Nadace The Sekyra Foundation.


Kontakty: Jiří Dědeček, 603 440 959 jiri@dedecek.cz Vladimír Karfík, předseda poroty CKČ, 739 359 530 vladimir.karfik@seznam.cz Dana Mojžíšová, 605 253 234 dana.mojzisova@seznam.cz


Program se uskuteční za dodržení aktuálně platných opatření proti šíření C-19.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


.....................................................................................................................................................................................................................


댓글


  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page