Tisíc a jeden den - Tisíc a jeden sen


Ve čtvrtek 11. února měli zájemci příležitost zhlédnout v brněnském Divadle hudby a poezie Agadir první pořad dvoudílného cyklu Tisíc a jeden den - Tisíc a jeden sen, připravený z textů sbírky Než skončí nekonečno, vydané Českým centrem Mezinárodního PEN klubu v Praze v roce 2015.

Milena Fucimanová spolu s Bongo Krejčířem v roli recitátorů a Ondřej Fuciman spolu s Petrem Múdrym v roli muzikantů při hře na kytaru a klávesy vdechli íránské poezii pěti z celkem devíti básnířek zastoupených ve sbírce (Bita Malakuti, Ladan Salami, Sheida Mohamadí, Sholeh Wolpé a Mana Aghaee) patos, jen obtížně evokovaný mimo divadelní prostředí. Všechny recitované texty, místy upravené pro vzájemnou konverzaci recitátorů oslovujících autorky i publikum, byly předneseny česky. Z autorek byla osobně přítomna Bita Malakuti. Autor českých překladů měl možnost si ověřit, jak vyznějí jeho překlady v dramatizované podobě. Silným místem, i podle reakce publika, bylo zahájení pořadu básní Prázdná židle od Bity Malakuti. Vzápětí jeden z přítomných diváků přišel Bitě Malakuti složit poklonu. Potom se představení neslo v rychlém sledu básní s několika hudebními mezihrami, některé z básní byly rozděleny na několik úryvků, které se vzájemně překrývaly tak, aby celek tvořil pásmo poezie evokující různými stylistickými postupy společnou touhu po ztracené vlasti. Po představení proběhla beseda s autorkou a autorem českých překladů. Bita Malakuti připomněla, že je to kromě setkání v PEN klubu v Praze její jediná příležitost oslovit české publikum. Autor překladů zavzpomínal, jak k íránské poezii přišel.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic