top of page

PEN klub pokračuje v obnově Domu bratří Čapků v Budislavi


České centrum Mezinárodního PEN klubu zveřejňuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce při kompletní obnově Domu bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle č.p. 27. Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka stavebních a montážních prací při obnově vnitřních prostor objektu. Technické podmínky stavby jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby, která je součástí zadávací dokumentace a k dispozici u zadavatele.

Dokumentaci najdete zde.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page