top of page

Odhalení plastiky k poctě básníka Jaroslava Seiferta


K příležitosti 115. výročí narození básníka Jaroslava Seiferta bylo veřejnosti předáno výtvarné dílo, aby zejména Žižkovu, této rázovité pražské čtvrti, připomínalo výjimečného člověka, který má své kořeny právě zde. Projekt na vytvoření výtvarného objektu k básníkově poctě je výsledkem cílevědomé občanské iniciativy a vznikl z iniciativy rodiny Kočí (vlastníků pozemku, kde je objekt instalován), Ateliéru Vavřík, za podpory Městské části Praha 3 a Českého centra Mezinárodního PEN klubu. Stavbu památníku k poctě Jaroslava Seiferta podpořila rovněž básníkova dcera Jana Seifertová-Plichtová.

Založením Nadačního fondu Českým PEN klubem v červenci 2015 získala realizace ideje „pocty" reálné obrysy. V září byl položen základní kámen za přítomnosti osobností kulturního života včetně ministra kultury, který převzal záštitu nad celým projektem stejně jako radní pro kulturu MHMP. Nadačnímu fondu se podařilo získat přiměřené množství prostředků díky porozumění a osvícenosti partnerů a sponzorů, které mimo jiné přesvědčilo nadšení protagonistů vznikajícího díla. K nim lze přiřadit i autora sochařské části projektu akkademického sochaře Jana Roitha, který se podobně jako mnozí další vzdal nároku na honorář. Po roční práci se dílo uskutečnilo. Místem „připomínky" je trojúhelníkové území vymezené křížením ulic Chelčického, Seifertovy a Táboritské.

Myšlenka vlastní plastiky se odvíjí od obyčejného tvaru obrubníku se zábradlím, jež ohraničuje stísněný pozemek. Hmota obrubníku znenáhla opouští svůj všední úděl a v bronzové surrealistické proměně míří svobodně a energicky k volné obloze. Současně s sebou nese vzhůru v reliéfním pojednání spolupůsobící verš ze Seifertovy básně Prosinec 1920: „... TO SLOVO LETĚLO JAKO PTÁK DO SÍTĚ HVĚZD...". Rukou sochaře osvobozená hmota se stává stuhou - záložkou v rozečtené knize Žižkova a evokuje svým obrysem mimoděk iniciálu básníkova jména.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1912126-slovo-letelo-jako-ptak-nova-socha-pripomina-jaroslava-seiferta

 

Nadační fond na realizaci objektu k poctě Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny, založený v roce 2015 Českým centrem mezinárodního PEN Klubu děkuje partnerům:

Městké části Praha 3

Lesům ČR

Nadaci ČEZ

a sponzorům: Budějovickému Budvaru, Passerinvest Group, Zapa, H. A. N. S. Prefa, Ateliéru Vavřík, SPMPP3, Divadlu Járy Cimrmana, Revital Bohemia, paní Janě Seifertové, paní Marii Enenkelové, panu Zdeňku Svěrákovi, rodině Kočí a rodině Roithových.

Svými finančními prostředky či nezištnou prací umožnili realizaci této zhmotnělé připomínky básníka z nejmilovanějších.

Nadační fond též děkuje za podporu vyjádřenou umělcovými ctiteli, žižkovskými patrioty a dalšími příznivci.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page