Pozvánka na konferenci Spisovatelé za mřížemi


Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve na konferenci a výstavu SPISOVATELÉ ZA MŘÍŽEMI o osudech spisovatelů uvězněných komunistickým režimem v roce 1952 v procesu s tzv. Zelenou internacionálou.

Koná se ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje 14. 4. 2016 od 9:00 do 16:00, adresa: Smetanovy sady 179/2 v Plzni.

REGISTRACE http://bit.ly/SPISOVATELE_2016ve

Výstava i konference mají za cíl připomenout zapomenuté osudy československých spisovatelů a básníků, odsouzených v roce 1952 ve zcela vykonstruovaném a politickém procesu s tzv. Zelenou internacionálou k dlouholetým trestům odnětí svobody.

Komunistický režim se tak výrazně pomstil jedné ze skupin elity národa a zároveň veřejnosti naservíroval zcela vymyšlený proces, který doprovodil obrovskou mediální a propagandistickou kampaní. Tím zároveň poukázal na "zkaženost" intelektuálních elit, které nechtěly budovat socialismus na úkor pracujícího lidu. 64 let uplyne od chvíle, kdy pražský a brněnský soud na dlouhou dobu zlikvidovaly výjimečné lidské osudy a zároveň způsobily utrpení desítkám rodin a příbuzným.

Výstava, jejíž vernisáž se koná 7. 4. 2016 v 17:00 v 1. patře, bude tyto lidské osudy připomínat a zároveň upozorňovat na to, abychom nezapomínali. Konference se krom přednášejících zúčastní i někteří rodinní příslušníci vězněných spisovatelů. Obě akce se konají v rámci Roku Františka Machníka.

Přednášky na konferci SPISOVATELÉ ZA MŘÍŽEMI Miloš Doležal - Jan Zahradníček a Václav Sisel v Domě strachu Příběh vězeňského dozorce Václava Sisla, který v roce 1955 zachránil na Pankráci konvolut Zahradníčkových rukopisných básní. Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph. D. - „Nesluší slunce cele mé..." Poznámky k povaze vězeňské poezie Jana Zahradníčka Příspěvek se prostřednictvím analýzy konkrétních prvků výstavby veršové struktury zaměří na charakteristiku vybraných klíčových tematických, motivických a rytmických postupů uplatněných ve sbírkách vězeňské poezie Jana Zahradníčka z 50. let (Dům Strach, Čtyři léta). Dotkne se rovněž některých aktuálních problémů ediční a materiálové povahy Zahradníčkovy vězeňské poezie.

PhDr. Renata Ferklová - Vězeňský osud spořilovských přátel Františka Křeliny a Zdeňka Kalisty Pro svůj referát jsem vybrala dva přátele z pražského Spořilova, Františka Křelinu, který byl odsouzen ke 12 letům vězení a Zdeňka Kalistu, kterému soud vyměřil 15 let odnětí svobody. Na podkladě dochovaného materiálu v jejich osobních fondech budeme podávat svědectví objektivních událostí i subjektivního prožívání tohoto období komunistického teroru.

PhDr. Markéta Hejkalová - František Křelina - osobní aspekty případu V příspěvku chce poukázat na několik osobních momentů, souvisejících se zatčením a odsouzením Františka Křeliny a s násilným vystěhováním jeho rodiny z rodinného domu na Spořilově.

Mgr. Lukáš Holeček, Ph. D - Tichá přítomnost: J. Knap, F. Křelina a V. Prokůpek v české literatuře 60. let Příspěvek se pokusí představit specifickou situaci trojice spisovatelů, kteří se po svém propuštění z vazby v průběhu padesátých a šedesátých let začali postupně vracet k vlastní literární tvorbě. Tato literárně historická kapitola bývá někdy doprovázena rozpaky a letmými náznaky, že se tito autoři až příliš snažili vyjít vstříc oficiálnímu proudu literatury.

Mgr. Lukáš Kopecký – JUDr. Karel Čížek – náčrt životopisu komunistického prokurátora Příspěvek se zaměří na vůbec první hlubší přiblížení osudů neblaze proslulého komunistického prokurátora širší veřejnosti. Jméno Karla Čížka rezonuje takřka všemi brutálními politickými procesy 50. let, včetně případu Josefa Toufara a procesu s tzv. Zelenou internacionálou.

Více informací zde nebo na www.svkpk.cz

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic