Program pořadů PEN klubu září - prosinec 2016

České centrum mezinárodního PEN Klubu vás srdečně zve na autorská čtení a pořady svých členů od září do prosince 2016 v salonku hotelu Central v Rybné ulici 8, Praha 1.

Čtvrtek 29. 9. v 17.00 JAROSLAV ŠEDIVÝ čte z nové knihy OSUDNÉ SPOJENECTVÍ - Praha a Moskva 1920 - 1948 Kniha mapuje třicetileté období vývoje naší zahraniční politiky ve vztahu k sovětskému Rusku. Autor v ní líčí, jak se začalo z hospodářských důvodů zajímat o evropskou politiku a otevřelo Evropě prostor, o který měl zájem i československý průmysl. Vstup do ruských obchodních zájmů inspiroval zahraniční politiku nalézat přijatelné formy spolupráce s tímto problematickým partnerem. Orientace Prahy v bezpečnostní politice na Moskvu /smlouvy 1935 a 1943/ zavedla čs. zahraniční politiku do Stalinovy pasti.

Pondělí 3. října v 17.00 MASHA GESSENOVÁ představuje svou novou knihu MUŽ BEZ TVÁŘE, NEUVĚŘITELNÝ VZESTUP VLADIMÍRA PUTINA. Úvodem promluví ONDŘEJ KUNDRA.

Rusko-americká novinářka, spisovatelka a politická aktivistka Masha Gessenová (nar. 1967) patří k nejhlasitějším odpůrcům ruského prezidenta Vladimira Putina v západních médiích. Její fascinující vyprávění o Putinově vzestupu a vládě je vynikajícím dílem žurnalistické literatury a českému čtenáři přinese nejedno překvapení. Knihu vydalo nakladatelství Nakladatelství Akropolis.

Čtvrtek 6. října v 17.00

KAREL ŠIKTANC představuje svou novou básnickou sbírku HORNINY

Úvodem promluví VLADIMÍR KARFÍK, básně čte JOSEF SOMR

Nová sbírka současného českého básníka opět dokazuje, že laureát Státní ceny za literaturu a Ceny Jaroslava Seiferta neztrácí nic ze své básnické vitality, z podmanivého svébytného jazyka a zdaleka nevyčerpal bohatou zásobu originální metaforičnosti.

Čtvrtek 20. října v 17.00

ZDENĚK VOJTÍŠEK a PETR PAYNE představují knihu Ethana Gutmanna JATKA, Jakub ŠMÍD náboženské hnutí FA-LUN-KUNG

Kniha investigativního novináře Ethana Gutmanna pojednává o masových vraždách, odebírání orgánů a čínském řešení problému s disidenty (vydalo nakladatelství CPress 2015). Náboženské hnutí Fa-lun-kung, o jehož pronásledování v Číně se v knize hlavně jedná, pohovoří jeho stoupenec Jakub Šmíd. Debatu o Fa-lun-kung z hlediska religionistiky povede Zdeněk Vojtíšek.

Čtvrtek 3. listopadu v 17.00

MIROSLAVA PICKOVÁ představuje knihu Lumíra Jisla ČÍNSKÝ DENÍK

První vydání soukromého deníku Lumíra Jisla z jeho cesty do Čínské lidové republiky z let 1957 a 1958 obsahuje i poprvé publikované barevné a černobílé autorovy fotografie z této cesty. Výstava byla již představena v mongolském Ulánbátaru, kde se setkala s mimořádným zájmem veřejnosti. Jislovy fotografie budou v budoucnu k vidění také v Moskvě, na Taiwanu a dalších místech.

Čtvrtek 10. listopadu v 17.00

JIŘÍ ŽÁČEK představuje svou novou knihu ŠANSONY SPOL.Básníkovy texty z CD Motýl něhy uletí zpívá Renata Drössler. Žáčkovy šansony jsou nefalšovaně lyrické, dramatické, ironické i groteskní. To vše obsáhne básníkova citlivost k lidem i ke světu, ve kterém žije s námi a vyznává se z toho, co v něm vidí, cítí a jak by mu chtěl porozumět. Jiří Žáček se však domnívá, že slova by neměla zůstat pouze na papíře, ale měla by být přednesena prostřednictvím atraktivního, podmanivého, sentimentálního hlasu. O to se postará Renata Drössler, mnohými označovaná jako česká Marlene Dietrich, na kláve ji doprovodí Petr Ožana.

Úterý 15. listopadu v 17.00

JANA ČEŇKOVÁ a FILIP POŠÍVAČ představují výběr z básní Josefa Václava Sládka OD ŽEŽULKY K MIKULÁŠI

Výbor poezie zahrnuje autorovu tvorbu v celém jejím spektru, od známějších po zcela neznámé texty. Jsou zde hravá intencionální říkadla, baladické skladby a básně s náboženskou tématikou, texty s námětem vlasteneckým, kde se často objevuje motiv dálné mořské scenérie, kterou Sládek připomíná odloučenost se svou vlastí a svými blízkými.

Čtvrtek 24. listopadu v 17.00

MILOSLAV TOPINKA čte ze své nové básnické sbírky PROSVÍTÁNÍ. „Poesie ničemu neslouží, není to ani žádné svědomí národa. Není to stopa, otisk, svědectví, ani žádné poselství,“ říká Miloslav Topinka. „V poesii jde o základní, bezprostřední zkušenost, prožívanou skrz naskrz, až do morku kostí.“ Oproti předchozí sbírce Trhlina, za niž obdržel Cenu Jaroslava Seiferta, jsou verše Prosvítání průzračnější, prosvětlenější. Poezie se tu doslova dotýká neznáma, přepadá jinam, do jiného prostoru, ale zároveň zůstává zde, v tomto světě. Nová básnická sbírka Prosvítání vlastně jen potvrzuje, že Topinka je měsíční balvan, který jen shodou okolností dopadl do české kotliny.

Čtvrtek 1. prosince v 17.00

OLDŘICH KRÁL čte z vlastních překladů čínského románu JIN PING MEI ANEB SLIVOŇ VE ZLATÉ VÁZE.

Anonymní Jin Ping Mei aneb Slivoň ve zlaté váze znamenal ve vývoji čínského románu podobně razantní přelom jako Cervantesův Don Quijote v románu západním. Nepřiznaný autor, zřejmě příslušník literátské elity 16. století, propojil tradiční velký vypravěčský román s mingským erotismem do strhující krutě sarkastické mozaiky života a mravů své doby. Jeden z nejvýznamnějších současných sinologů představí už pátý svazek tohoto románu.

Čtvrtek 8. prosince v 17.00 Program v jednání.

Čtvrtek 15. prosince v 17.00

PŘEDVÁNOČNÍ LITERÁRNÍ SETKÁNÍ S JIŘÍM DĚDEČKEM a členy PEN klubu

Změna programu vyhrazena.

Těšíme se na setkání s vámi.

 

Literární večery se konají s finanční podporou firmy RSJ, sponzora Českého PEN klubu, a Magistrátu hlavního města Prahy.

Spoluorganizuje Sdružení pro PEN, zvláštní poděkování patří hotelu Central za poskytnutí prostor.

www.praha-hotel.cz/hotel-hotel-central-praha.asp

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic