top of page

TOMÁŠ ZMEŠKAL: NEVYDANÉ POVÍDKY

„Psaní povídek je psychohygiena. Povídky vám umožňují ověřit si, že jste schopen něco dokončit. Takže povídky jsou v tomhle poměrně důležité,

i když spíš pro toho člověka, co píše,“ říká Tomáš Zmeškal.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page