DAVID ZÁBRANSKÝ: HEREC A TRUHLÁŘ MAJER MLUVÍ O STAVU SVÉ DOMOVINY / MARTIN JUHÁS ČILI ČESKOSLOVENSKO

Zábranského divadelní debut byl napsán na objednávku Studia Hrdinů a kromě tématu „domovina“

se zaZábranského divadelní debut byl napsán na objednávku Studia Hrdinů a kromě tématu „domovina“ se zabývá i životním osudem herce a truhláře Stanislava Majera, jakož i příběhem Studia Hrdinů a s ním spojených tvůrců.Martin Juhás čili Československo je román o letmých vztazích Čechů, Slováků, komunistů, fašistů, nacistů, Němců a příslušníků dalších menšin v období mezi lety 1918

až 1948, jehož cílem není přispět k odčiňování vin či k lepší informovanosti o daném historickém úseku, nýbrž vzbudit čtenářův údiv, představit mu na základě reálných i fiktivních historických událostí smyšlený svět, který do nových rozměrů transformuje mimo jiné i již zmíněné historické události. bývá

i životním osudem herce a truhláře Stanislava Majera, jakož i příběhem Studia Hrdinů a s ním spojených tvůrců.

Martin Juhás čili Československo je román o letmých vztazích Čechů, Slováků, komunistů, fašistů, nacistů, Němců a příslušníků dalších menšin v období mezi lety 1918 až 1948, jehož cílem není přispět

k odčiňování vin či k lepší informovanosti o daném historickém úseku, nýbrž vzbudit čtenářův údiv, představit mu na základě reálných i fiktivních historických událostí smyšlený svět, který

do nových rozměrů transformuje mimo jiné i již zmíněné historické události.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic