Dům bratří Čapků obnoven

Kdo v uplynulých patnácti letech navštívil Dům bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle, jeden z mnoha památkově chráněných objektů v Pardubickém kraji, nemohl přehlédnout jeho neutěšený stav, ani vzhled zahrady a přilehlého lesa. Ve srovnání s jinými památkami není historie domu dlouhá (stavba započala těsně před 2. světovou válkou po kongresu Mezinárodního PEN klubu v Praze), přesto se na jeho stavu podepsal zub času, nedostatek peněz na údržbu a do značné míry i laxní přístup těch, jimž byla péče o provoz domu po roce 1992 svěřena. Chátrající budova musela být nakonec uzavřena, a protože stojí stranou obce, mnohé její zařízení odnesli nebo odvezli zloději. Po několika letech máme dobrou zprávu nejen pro obec Budislav, ale i pro všechny příznivce PEN klubu, literatury a také obdivovatele nádherného kraje v okolí Litomyšle. Dům bratří Čapků, postavený v r. 1938 z podnětu Karla Čapka a podle projektu architekta Stanislava Tobka, žáka Josefa Gočára, prošel náročnou tříletou rekonstrukcí a koncem roku 2016 také úspěšnou kolaudací. Když nyní bilancujeme uplynulá tři léta usilovného snažení o obnovu této stavby, jež je od roku 2000 na seznamu kulturních památek, můžeme roky 2015 a 2016 označit za šťastné především díky vstřícnosti a finanční pomoci Pardubického kraje a Odboru investic a veřejných zakázek Ministerstva kultury ČR.Ve spolupráci s památkáři, architekty, představiteli příslušných státních institucí a místními firmami mohl Český PEN klub jako vlastník objektu zahájit z iniciativy předsedy Jiřího Dědečka sérii záchranných prací, které vedly ke komplexní obnově Domu bratří Čapků v Budislavi. Na jaře 2017 je konečně připraven přivítat první návštěvníky k tvůrčím i rekreačním pobytům, jak bylo i Čapkovým úmyslem. Od letošního roku zde uvidí expozici věnovanou dílu bratří Čapků, další výstavu o historii a obnově kulturní památky v ekologickém vzdělávacím centru, jež je od r. 2015 součástí areálu a vhodným místem k přednáškám, autorským čtením, jednáním, výstavám či malým koncertům.Rekonstrukce domu byla náročná a zdlouhavá. Střechou zatékalo, sklepení bylo plné vody, dřevěné konstrukce vykazovaly statické poruchy, interiér byl významně poškozen vlhkostí. Při opravě teras se odhalily uhnilé části trámoví, stejně i při opravách balkonů. Ukázala se potřeba odstranit původní opláštění i se sypkou izolací pod ním a nahradit ji izolací moderní a novými modřínovými obklady. Na záchranu některých částí domu, například obou bočních teras, dostal PEN klub pouze malý příspěvek od ministerstva kultury, o celkové obnově domu a potřebném objemu peněz si v roce 2014 mohl nechat jenom zdát.Od složitých jednání a konzultací s pracovníky Památkového ústavu o stavebních úpravách a povinnostech, vyplývajících z vlastnictví kulturní památky či náležitostech úřední agendy, jsme se postupně propracovali až k dotačním programům a naše žádost uspěla. Díky vstřícnosti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a souhlasu zastupitelů mohla být v r. 2015 uskutečněna první etapa obnovy, v r. 2016 následovala druhá, výrazně posílená pěti a půlmilionovou dotací z OIVZ Ministerstva kultury ČR, jež byla v prosinci úspěšně dokončena. Hlavní důraz při opravách byl kladen na použití materiálů a stavebních postupů, které by co nejvíc respektovaly původní stavbu. Díky citlivému přístupu architektů a realizační firmy se podařilo zachovat Domu bratří Čapků jeho původní ráz. Stavební práce zahrnovaly v počátku rekonstrukce především náročné hydroizolační práce po celém obvodu objektu, kompletní rekonstrukci pískovcového plotu na severní straně pozemku, který je součástí památky, výměnu splaškové a dešťové kanalizace, vodovodních a elektrických rozvodů, vytápění včetně renovace litinových radiátorů a také celkovou rekonstrukci interiérů. Spolu s pískovcem je určujícím konstrukčním materiálem stavby dřevo. Dřevěné podlahy, stropy ze smrkových palubek, nábytek v pokojích, v kuchyni i společenské místnosti dělají s doplňky interiéru prostory domu útulnější. Pro památkáře a architekty bylo použití přírodních materiálů nesmírně důležité, proto kromě masivního dřeva trvali například na obnažení původního pískovcového zdiva, které bylo na některých místech necitlivě překryto.Celkovou přestavbou prošlo veškeré sociální zázemí v obou nadzemních podlažích budovy a v přízemí domu se sklepem a původním bytem správce. V pravém křídle budovy tak vznikly dva nové apartmány, recepce a technické zázemí objektu. Zvětšila se celková užitková plocha přízemí a vedle společenské místnosti vznikl i kvalitní obytný prostor s vytápěním v podlaze. Všechny použité moderní technologie jsou v souladu se soudobými technickými podmínkami při revitalizaci památkově chráněného objektu, umožňují návštěvníkům vnímat charakter původní stavby a zároveň využívat veškeré pohodlí standardní výbavy.Při opravách oken a demontáži části palubkového obložení v r. 2016 bylo zjištěno, že nosná konstrukce a tepelná izolace na severní, jižní a východní straně byla kompletně nasycena vlhkostí, neboť objekt nebyl dlouhodobě, zejména v zimních měsících využíván, vlhkost tak vytvořila ideální prostředí pro vznik plísní a dalších faktorů, jež negativně ovlivnily stávající nosnou hrázděnou konstrukci budovy. Také původní balkóny a jejich nosníky (krakorce) vyžadovaly rozsáhlejší opravy, než jak se na základě původních sond předpokládalo. Nyní má dům zcela nové balkony, celý je nově obložen proti povětrnostním vlivům modřínovými palubkami, jejichž odolnost zesílí speciální nátěr. Změnilo se i bezprostřední okolí domu s travnatými plochami, chodníky a parkovacími místy.Náklady na obnovu Domu bratří Čapků dosáhly od r. 2014 téměř deseti milionů korun. Ministerstvo kultury přispělo částkou 5,6 mil. Kč, Pardubický kraj 2,05 mil. Kč, další finanční prostředky získal Český PEN klub díky svému generálnímu partnerovi ICZ, mnoha sponzorům a individuálním dárcům. Osud žádné z ohrožených památek, tedy ani Domu bratří Čapků v Budislavi, nestojí však pouze na finančních prostředcích nebo odhodlání vlastníka ji zachránit. Pro Český PEN klub byla stěžejní vstřícnost všech příslušných institucí a úřadů, architektů Jiřího Mojžíše a Lenky Kvasničkové, při vlastní obnově pak perfektní práce Jaroslava Souška a Štěpána Hegera z dodavatelské firmy Arbor Group, odborná inženýrská činnost Stanislava Ferkla a profesionální přístup všech řemeslníků, kteří zde více než dva roky pracovali často i mimo svých povinností a ve svém volném čase, navzdory rozličným nepřízním, mezi nimiž bylo nejenom počasí. Od počátku jsme si však byli vědomi společného cíle, jímž je v prvé řadě záchrana památky, péče o ni a její optimální využití v příštích letech. Děkujeme všem, kdo v úspěch našeho snažení věřili, povzbuzovali či dokonce finančně přispěli. Na shledanou v Domě bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle!

Dana Mojžíšová

Foto autorka a Štěpán Heger

www.pen.cz www.dumbratricapku.cz

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic