Pražské shromáždění na podporu kurdského referenda


Kurdské občanské sdružení v České republice pořádá shromáždění za právo Kurdů na sebeurčení. Akce se bude konat ve středu 20. září 2017 od 16:00 do 18:00 hodin pod sochou sv. Václava na Václavském náměstí v Praze. Účastníci z řad Kurdů usazených v České republice i českých sympatizantů se zápasem Kurdů o národní práva vyjádří podporu referendu o nezávislosti, které je v iráckém autonomním Regionu Kurdistán plánováno na pondělí 25. září 2017.

Proslovy přednesou zástupci Kurdského občanské sdružení v České republice a také básník a písničkář Jiří Dědeček, předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu a dlouholetý přítel kurdského národa.

Kurdové ze všech částí rozděleného Kurdistánu vítají úmysl kurdské samosprávy v Iráku umožnit občanům, aby demokraticky rozhodli o své budoucnosti. Připomínáme, že Kurdové po staletí usilují o svá politická a kulturní práva, přičemž vždy dávali přednost jednáním a osvětě před ozbrojeným bojem. Všechny kurdské politické a společenské síly odmítají terorismus a násilí proti civilistům. Po první světové válce bylo Kurdům přiznáno právo na vlastní stát mírovou smlouvou ze Sèvres z roku 1920, avšak velmocenské zájmy tuto myšlenku pohřbily. Ne však navždy. S blížícím se stým výročím sèvreské smlouvy jsou Kurdové více než kdykoli dříve odhodláni nikdy se nevzdat práva na vlastní stát.

Kontaktní osobou pro informace o shromáždění chystaném 20. září na Václavském náměstí je Rachid Khalil a Ahmed Ismail, zástupci Kurdského občanské sdružení v České republice, na telefonních číslech 608 280 262, 608 334 383.

Prague Rally in Support of Kurdish Referendum

The Kurdish Association in the Czech Republic is organising a rally for the right of the Kurds to self-determination. The event will take place on Wednesday, 20 September 2017, starting at 4 p.m. and ending at 6 p.m., near the St. Wenceslas statue at the Wenceslas Square in Prague. The participants, both Kurds naturalised in the Czech Republic and Czech sympathisers with the Kurdish struggle for national rights, will express their support to the independence referendum set to be held in Iraq's autonomous Kurdistan Region on Monday, 25 September 2017.

Speeches will be delivered by representatives of the Kurdish Association in the Czech Republic as well as by poet and songwriter Jiří Dědeček, the president of the Czech Centre of the International PEN Club, who is a long-standing friend of the Kurdish nation.

Kurds from all parts of the divided Kurdistan welcome the intention of the Kurdish autonomous authorities in Iraq to give citizens the chance to democratically decide about their future. We would like to point out that the Kurds have sought their political and cultural rights for centuries, always preferring negotiations and awareness-raising to armed fighting. All Kurdish political and social forces reject terrorism and violence against civilians. After World War I, the Peace Treaty of Sèvres signed in 1920 recognised the right of the Kurds to an own state; however, it was the interests of Great Powers that had buried this idea. But this situation was not to last forever. With the nearing centennial anniversary of the Sèvres accord, Kurds are more than ever determined to pursue the right to their own state and not give it up.

The contact person for information on the rally set to be held on 20 September at the Wenceslas Square in Prague is Rachid Khalil and Ahmed Ismail, a representative of the Kurdish Association in the Czech Republic, phone numbers 608 280 262, 608 334 383 (in Czech, Kurdish, and Arabic).

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic