top of page

Býti básníkem: vzpomínka na Josefa Hrubého


Básníci Josef Hrubý a Jakub Fišer

Vzpomínka Střediska západočeských spisovatelů na básníka Josefa Hrubého se uskuteční v úterý 3. října v 18 hodin v přednáškovém sále Západočeské galerie v Plzni, Pražská 13.

Pořad je připraven ve spolupráci s Knihovnou města Plzně a Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page