top of page

Vezměte si oči a přijďte


Josef Hrubý (10. 5. 1932 – 19. 7. 2017) – výrazná osobnost kulturního

života v Plzni, významný český básník a překladatel, člen PEN klubu.

Ve druhé polovině padesátých let působil jako knihovnický inspektor

v Sušici. Roku 1959 se stal ředitelem Městské knihovny v Plzni; místo

musel roku 1969 z politických důvodů opustit a poté (až do odchodu

do penze) pracoval v plzeňském Krajském středisku památkové péče.

Vydal na dvě desítky knih (první – Hudba nechce spát – nese vročení 1960,

poslední – Milost – vyšla v roce 2013) a množství bibliofilií, na kterých

spolupracoval s předními českými výtvarníky. Přispěl do řady tuzemských

i zahraničních sborníků, antologií a almanachů. Překládal ze slovenštiny

a němčiny. Za normalizace byl stižen zákazem publikovat, několik sbírek

připravených k vydání bylo rozmetáno. V té době se podílel na ineditních bibliofiliích, redigovaných Ludvíkem Kunderou. K oficiální knižní publikaci se mohl vrátit až roku 1988.

Celý text Milana Hrabala o Josefu Hrubém v literárně-společenském časopise Dobrá adresa a mnoho dalších zajímavostí najdete v č. 9/2017 zde:

http://www.dobraadresa.cz/2017/DA09_17.pdf

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page