Kniha o Českém PEN klubu


Obsáhlou publikaci známého básníka a spisovatele Vladimíra Křivánka Svědomí slova s podtitulem Český PEN klub v proměnách doby vydalo České centrum Mezinárodního PEN klubu.

Publikace mapuje bohatou historii i současnost Českého PEN klubu, který v roce 1925 založil Karel Čapek. Pro pochopení souvislostí a možnost srovnání se autor knihy vrací hluboko do minulosti a shrnuje skutečnosti, které vedly k založení mezinárodní organizace P.E.N. a její československé pobočky ve 20. letech minulého století. Podrobně popisuje první období svobodné činnosti, jehož vyvrcholením byl 16. mezinárodní kongres PEN klubů v Praze v roce 1938. Zjišťuje, jak se vedení

a členové PEN klubu vyrovnávali s vnějšími okolnostmi, tj. dvěma okupacemi a dvěma politickými převraty, kterými naše republika od roku 1938 prošla, z jakého popudu došlo k obnovení činnosti „spícího centra“ v roce 1989 a které osobnosti české kultury se v této věci angažovaly. Kniha obsahuje stovky fotografií, kresby od Adolfa Hoffmeistera nebo faksimile vzácných dokumentů, které jsou uloženy v Památníku národního písemnictví.

Na knize se podílela rovněž Dana Mojžíšová, která je autorkou řady fotografií a také čtyř závěrečných kapitol,

mj. o obnově Domu bratří Čapků v Budislavi.

Vyšlo v kulturně-společenském časopise Dobrá adresa č. 10/2017.

http://www.dobraadresa.cz/

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic