Zpráva z 83. světového kongresu PEN klubu ve Lvově

83. světový kongres PEN klubu se konal ve Lvově ve dnech 18. - 22. 9. 2017

Tématem kongresu bylo Reclaiming Truth in Times

of Propaganda (což by se asi dalo přeložit jako Vymáhání pravdy v časech propagandy). To, že se kongres konal právě ve Lvově, chápal světový a hlavně ukrajinský PEN klub jako podporu Ukrajině v současné situaci, kdy je

de facto ve válce s Ruskem. To není ve velmi "rakousko-uhersky" působícím Lvově na první pohled patrné - skvělé a neuvěřitelně levné kavárny vídeňského typu, kostely a paláce jako v Terstu nebo ve Vídni, milí

a usměvaví lidé... ale tyhle idylické obrázky ruší skupinky vojáků či domobranců na ulicích, ženy v šátcích, které se v centru města u mariánského sloupu modlí za odvrácení války, patetické projevy při zahájení kongresu. Smutné je, že někteří západoevropští kolegové se nestyděli Ukrajinu kritizovat, že by prý měla mít více pochopení pro ruské hledisko, méně nacionalismu atd. To ovšem kopíruje postoj západních státníků - Ukrajina nemůže počítat

s tím, že by jí někdo pomohl.Na druhé straně řada členů PEN klubu hlavně z Ameriky a Kanady přiznávala ukrajinské kořeny. Mj. dědeček současné světové prezidentky Jennifer Clement kdysi (zřejmě po říjnové revoluci) uprchl z Oděsy, z Ukrajiny pocházel i (neúspěšný) kanadský kandidát do mezinárodního výboru Philipp Slayton.

Z českého PEN klubu jsem se kongresu zúčastnila sama, spřátelený slovenský PEN klub zastupovali nový předseda, básník a překladatel Milan Richter a prozaik Anton Hykisch.

První den kongresu, pondělí 18. září, byl jako vždycky věnovaný schůzím jednotlivých výborů. Zúčastnila jsem se schůze Výboru pro překladová a lingvistická práva (Translation and Lingvistic Rights Committee), neboť jsem zde měla mít úvodní komentář k návrhu běloruského PEN klubu. Běloruští kolegové navrhli, aby byl vypracován jakýsi seznam ohrožených jazyků a překlady do těchto jazyků by nepodléhaly copyrightu, tedy by se za ně autorská práva buď vůbec neplatila, nebo jen symbolickou částkou. Tento návrh mi nepřipadal reálný, proto jsem navrhla apelovat na světové autory a nakladatele, aby nepožadovali vysoké zálohy a aby akceptovali honorář za autorská práva ve výši 5 - 10 % z doporučené prodejní ceny. Předsedkyně TLRC výboru, Slovinka žijící v Barceloně Simona Škrabec, se tomuto tématu chce věnovat i v budoucnu.

Vlastní kongres (general assembly) začal v úterý 19. září. Na začátku každého dne kongresu bylo představeno jedno prázdné křeslo (empty chair), do něhož nemohl usednout někdo z pronásledovaných spisovatelů. Letos to byl ukrajinský filmař a dokumentarista Oleg Sencov (odsouzený v Rusku jako terorista za to, že chtěl na Krymu svrhnout Leninovu sochu), syrský aktivista Razan Zaitouneh a běloruský a později ukrajinský novinář Pavel Šeremet, zavražděný v roce 2016.Naopak turecká spisovatelka Asli Erdogan, uvězněná po nedávném puči, byla propuštěna z vězení a děkovala za to dopisem i všem centrům a členům PEN klubu, kteří proti jejímu věznění protestovali.

Před zahájením vlastního valného shromáždění byl dán prostor jednotlivým národním centrům PEN klubu k prezentaci svých aktivit. Pozvala jsem účastníky kongresu na naši konferenci v roce 2018 s tím, že bude věnována tématu možného opakování historie že se koná sto let po vzniku Československa a osmdesát let po Čapkově světovém kongresu PEN klubu. Oznámila jsem i data - 8. - 10. října 2018 a také fakt, že konference je určena především zástupcům PEN klubů z evropských zemí, nástupnických států Rakouska-Uherska, ale jsou na ní vítáni všichni členové světového PEN klubu a slíbila jsem, že v brzké době rozešleme bližší informace.

Z iniciativy prezidentky světového PEN klubu Jennifer Clement byla přijata i změna charty mezinárodního PEN klubu. Konkrétně byl změněn článek 3, teď zní v angličtině takto: Members of PEN should at all times use what influence they have in favour of good understanding and mutual respect between nations and peoples; they pledge themselves to do the utmost to dispel all hatreds and to champion the ideal of one humanity living in peace and equality in one world. (Doplněná slova jsou zvýrazněna). Byl přijat i tzv. Women Manifesto, který je

k dispozici mj. zde: https://www.suomenpen.fi/en/womens-manifesto-hyvaksyttiin-lvivissa/

Ve středu 20. září se konaly volby pokladníka, dvou členů mezinárodního výboru a dvou viceprezidentů. Pokladníkem byl zvolen finský kolega Jarkko Tontti (byl jediným kandidátem). Do výboru byly zvoleny Jihoafričanka Margie Orford (na druhé funkční období) a prozaička Iman Humeydan z Libanonu (poprvé).

Ve volební řeči zdůrazňovala, že chce celému světu ukázat, že arabština není jazyk nenávisti a terorismu, nýbrž lásky. Naopak nebyli zvoleni Philip Slayton z Kanady, Ola Larsmo ze Švédska a Teresa Cadete z Portugalska. Dvěma novými viceprezidenty se stali dlouholetý mezinárodní pokladník Eric Lax z Kalifornie a Judith Rodriguez

z Austrálie.Simona Škrabec byla zvolena podruhé za předsedkyni překladového výboru - Translation and Lingvistic Rihts Committee.

Na programu bylo také přijetí čtyř nových národních center PEN klubu. PEN Gambia a PEN South India byly přijaty bez problémů, Cuban PEN centre (tedy kubánské PEN centrum se sídlem v Havaně) bylo přijato se silnou podporou mezinárodního ředitele Carlese Tornera a naopak přes silný odpor kubánského exilového centra

v Miami. Petrohradské centrum (St. Petersborough PEN) bylo přijato přes důrazný odpor Ruského PEN klubu

z Moskvy (který ovšem na kongresu nebyl přítomen, protestoval dopisem), a navíc pouze jako regionální centrum, nikoliv národní (což podle mě nemá jiný smysl, než zabránit úplné roztržce s ruským PEN klubem).Několik dalších center bylo uspáno, příp. uzavřeno: alžírské, tuniské, romské a irácké. Mělo být také zavřeno španělské PEN centrum a místo něj přijato nové centrum PEN Madrid, ale prezident nového centra měl nehodu, nemohl na kongres přijet, proto bylo přijetí PEN Madrid odloženo.

Bohužel bylo také odhlasováno zvýšení členských příspěvků mezinárodnímu PEN klubu o 15%. Podobně jako řada dalších kolegů jsem se zdržela hlasování. Na závěr kongresu bylo přijato několik rezolucí (o Ukrajině, Vietnamu, proti hate speech, proti trestu smrti, o Mexiku, o Rusku, o Turecku). Rezoluce jsou v PEN klubu dlouhodobě kritizovány, protože nemají prakticky žádný dosah, proto se o nich podrobněji nerozepisuji, nicméně v dohledné době je doručím do sekretariátu, kde budou zájemcům k dispozici).

A na závěr zprávy několik pozvánek: Ifigenija Simonovič ze slovinského PEN klubu nás zve na jubilejní, 50. setkání spisovatelů na Bledu - od 17. do 21. dubna 2018, pozvánky s bližšími informacemi dostaneme později.

Magda Carneci z rumunského PEN klubu by chtěla každý rok zvát několik zahraničních kolegů do Bukurešti na básnický festival a knižní veletrh (v druhé polovině května, pozvánka je poněkud neurčitá).

A do třetice: Světový kongres PEN klubu v roce 2018 se bude konat ve městě Puna v jižní Indii, rodišti Mahátmy Gándhího (a v rámci jeho oslav). Kongres se bude konat poslední týden v září a pořádá ho nově přijaté South India PEN center.Zároveň se už začíná připravovat kongres v roce 2021, kdy uplyne sto let od založení světového PEN klubu - bude se konat v září 2021 v Oxfordu.

Pro zájemce připojuji i odkaz na zprávu finského PEN klubu (v angličtině): https://www.suomenpen.fi/en/greetings-from-lviv/

Fotografie a další informace najdete na

https://www.facebook.com/LvivPENCongress/

Markéta Hejkalová, místopředsedkyně Českého centra Mezinárodního PEN klubu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The 83rd PEN International Congress in Lviv, Ukraine took place from the 18th – 22nd September 2017. I would like to congratulate Ukraine PEN and their partners for a truly remarkable Congress and thank them for the warm hospitality they showed to PEN delegates. I hope that all those Centres that attended had a positive experience.

PEN International Vice President Joanne Leedom-Ackerman has written an excellent round-up of the key Congress events which can be read by clicking here. Philippe Sands fascinating keynote address ‘Words Matter’ is also available to read here.

This email provides Centres with information on key decisions which were taken during the Congress. I encourage you to share this information with the members of your Centre. The full main assembly minutes will be distributed to all Centres in the coming weeks. A list of those delegates and participants who attended the Congress is attached.

A change to the PEN International Charter

Article 3 of the PEN International’s Charter was amended to reflect PEN’s work in protecting a diverse range of individuals and communities across the globe.

Article 3 now reads:

Members of PEN should at all times use what influence they have in favour of good understanding and mutual respect between nations and people; they pledge themselves to do their utmost to dispel all hatreds and to champion the ideal of one humanity living in peace and equality in one world.

You can access and download the complete revised Charter on the PEN International website:

English: http://www.pen-international.org/pen-charter/

French: http://www.pen-international.org/la-charte-de-pen-international/?lang=fr

Spanish: http://www.pen-international.org/el-acta-constitutiva-de-pen-international/?lang=es

Election Results

1. Jarkko Tontti (Finnish PEN) was re-elected as the PEN International Treasurer for a three-year term.

2. Iman Humaydan (Lebanon PEN) was elected and Margie Orford (South African PEN) was re-elected to the PEN International Board, each for a three-year term. We say goodbye to Teresa Cadete (Portuguese PEN) and thank her for her time on the Board.

3. Simona Škrabec (Catalan PEN) was re-elected Chair of the PEN International Translation and Linguistic Rights Committee for a three-year term.

4. Eric Lax (PEN USA West) and Judith Rodriguez (Melbourne PEN) were elected as Vice Presidents of PEN International.

Centre News

1. Cuban PEN, The Gambia PEN, St Petersburg PEN and South India PEN were elected as member Centres of PEN International.

2. The following Centres were declared dormant: Algeria PEN, Armenian PEN, Bahrain PEN, Cyprus PEN, Jamaica PEN, Panama PEN, Salta PEN and Thai PEN.

3. The following Centres were declared closed: African Writers Abroad PEN, Iraq PEN, Roma PEN, Tunisia PEN and Writers in Exile London PEN.

Thematic and Regional Resolutions

The Resolutions (English language versions) adopted by the Assembly of Delegates of PEN International have been posted on the PEN International website. Please click here to access them.

Resolutions will be available in French and Spanish shortly.

We encourage every Centre to use these resolutions in your advocacy work and publicise them in your countries.

Women’s Manifesto

The PEN International Women’s Manifesto was passed at Congress. A separate email will follow in the coming weeks outlining the details of an official launch.

Congress Feedback

Thank you to those delegates who completed the congress feedback and learning forms. Based on your comments a list of key recommendations are being complied and will be shared with you in the coming weeks. If you have any further thoughts or comments you wish to share please email PEN’s Learning and Accountability Coordinator Holly Strauss onHolly.Strauss@pen-international.org

Congress 2018

Finally, I am pleased to announce that the 2018 PEN Congress will be held in Pune, India. The Pune Congress is likely to take place during the last week of September 2018. A confirmation of the date will be posted on the PEN International website in the coming weeks.

Kätlin Kaldmaa, International Secretary

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic