Pozvánka na literární večer s překladatelkou Alenou Morávkovou

Pozvánka na literární večer s překladatelkou ALENOU MORÁVKOVOU ve čtvrtek 19. října v 17.00 v Café Central v Rybné ulici 8 (Praha 1)

NIKOLAJ JEFREMOVIČ ANDREJEV: O TOM, NAČ SE VZPOMÍNÁ

Alena Morávková přeložila Andrejevovy vzpomínky, narušené první světovou válkou a bolševickou revolucí v SSSR.

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Alena Morávková (1935) je literární a divadelní historička a překladatelka. Po studiích ruštiny, ukrajinštiny, francouzštiny a teatrologie na FF UK v Praze působila jako reda

ktorka divadelních her v agentuře DILIA a později působila v Ústavu jazyků a literatur Československé akademie věd. Od šedesátých let se aktivně věnuje překladatelství: do češtiny přeložila víc než sto třicet titulů ruské a ukrajinské beletrie včetně dramat. Českým čtenářům zpřístupnila téměř kompletní dílo Michaila Bulgakova. V současnosti externě přednáší na pražské DAMU a na FF UK.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic