top of page

Jiří Tomáš: Konec Habsburků v Čechách

Nakladatel a spisovatel Jiří Tomáš představil závěrečnou část popularizační pentalogie o českých panovnických dynastiích s názvem Konec Habsburků v Čechách.

Po Přemyslovcích, Lucemburcích a Jagelloncích ji uzavírá svazek věnovaný Habsburkům, kteří v našich zemích vládli téměř 400 let. Od časů Ferdinanda I. (konkrétně od r. 1526) se České království stává na příštích 392 let součástí habsburské říše. S ní naše země prožívají všechno dobré i zlé, osmanské nebezpečí, třicetiletou válku, důsledky pragmatické sankce, ale i napoleonské války, konec Svaté říše římské, proměnu monarchie na Rakousko-Uhersko (1867) až po události I. světové války.

Karlem VI. vymřela v r. 1740 habsburská dynastie po meči, o čtyřicet let později pak Marií Terezií i po přeslici. Od té doby až do konce I. světové války již u nás vládli členové habsbursko-lotrinské dynastie, používající od r. 1804 titul rakouský císař. Za oněch 392 let se na českém královském trůnu vystřídalo celkem 18 Habsburků. Po dvakrát se stalo, že v průběhu habsburské vlády byl korunován českých králem i někdo jiný než člen této dynastie. Poprvé to bylo v r. 1619 za stavovského povstání, kdy odbojná česká šlechta zvolila králem Fridricha Falckého, podruhé v r. 1741, kdy Karel Albrecht neuznal pragmatickou sankci a právo Marie Terezie nastoupit do čela rakouské říše. Oba si pro krátkost svého působení vysloužili přezdívku „zimní král“. Teprve 20. století přineslo konec vlády Habsburků, když tato poražená evropská velmoc byla z rozhodnutí vítězných mocností rozdělena na řadu národních států, čímž vlastně někdejší podunajská monarchie zanikla. Publikaci doplňuje na 130 dobových ilustrací, starých rytin, portrétů, vedut, soudobých novinových letáků, ale i fotografií nejrůznějších staveb, soch a dokumentů.

Pořad v rámci pravidelných autorských čtení členů Českého PEN klubu uváděl Vladimír Karfík, ukázky z knihy Konec Habsburků v Čechách četl herec Národního divadla Václav Knop.

Foto Martina Karfíková

Nakladatelství Akropolis založil Jiří Tomáš v roce 1990 a od té doby má na svém kontě téměř dvě stě padesát titulů. Vydává krásnou literaturu domácích i zahraničních autorů a původní českou prózu, podstatnou část produkce nakladatelství tvoří populárně–naučné práce z oblasti historie a dějin umění. Špičkovou produkci představuje volná řada polygraficky náročných výtvarných monografií. Volná ediční řada je vyhrazena rodinným uměleckým dynastiím, jež v průběhu uplynulých staletí působily v našich zemích, druhá edice je zasvěcena architektuře různých uměleckých slohů. Nakladatelství věnuje péči i titulům z oblasti literární vědy a historie, v posledních letech získalo mimořádnou pozornost vydání třísvazkové korespondence tvůrců Osvobozeného divadla Jiřího Voskovce a Jana Wericha, nakladatelství se také podílelo na vydávání sebraných spisů některých českých autorů, někdy samostatně (jako v případě Díla J. Seiferta), jindy ve spolupráci s dalšími nakladateli. Významnou kapitolu od roku 2004 tvoří učebnice češtiny pro cizince.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page