top of page

Čínská básnířka Liou Sia je pod stálým dohledem policie

Liou Sia: Milá Herto

Schoulila jsem se do klubíčka / protože někdo zaklepal na dveře / už mi začíná tuhnout šíje / ale nemohu pryč / mluvím sama k sobě / zešílím / jsem tak opuštěná / nemám právo mluvit / mluvit nahlas / přežívám jako rostlina / ležím jako nebožtík.

Počátkem prosince se do Evropy dostala báseň čínské básnířky Liou Sia adresovaná německé spisovatelce Hertě Müllerové. Báseň zveřejnil 10. prosince 2017 čínský básník a spisovatel Liao I-wu, žijící v exilu v Berlíně. Liou Sia (Liu Xia) je čínská básnířka, manželka jednoho ze spoluautorů a prvních signatářů Charty 08 Liou Siao-poa, nositele Nobelovy ceny za mír. Liou Siao-po byl za své politické aktivity odsouzen k jedenáctiletému trestu vězení, kde letos v červenci zemřel v důsledku zanedbání lékařské péče vězeňskou správou. Čínská vláda mu znemožnila odcestovat do zahraničí za léčením. V Praze se 17. července u ambasády Čínské lidové republiky konala pietní vzpomínka na tohoto literáta a myslitele.

„Kdybych měl říci, co nejlepšího mě v posledních dvaceti letech potkalo, musel bych hovořit o nesobecké lásce, kterou mě zahrnuje má manželka Liou Sia. Moje žena dnes nemohla přijít do soudní síně a být přítomna slyšení. Přesto ti chci říci, drahá, pevně věřím, že tvoje láska ke mně zůstane stále stejná. Během let mého nesvobodného života se do naší lásky přimíchalo hodně strádání vyvolaného vnějšími okolnostmi, přesto však náš cit zůstává nekonečný. V době, kdy jsem vykonával trest za zdmi vězení, tys čekala v neviditelném vězení srdce. Tvoje láska je slunečním světlem, které překračuje vysoké zdi, proniká mřížemi a hladí každičký kousek mé kůže, prohřívá každou moji buňku. Díky ní si stále mohu uchovat vnitřní mír, nadhled a jasnou mysl, každou minutu ve vězení naplňuje smyslem. Má láska k tobě je plná pocitu viny a lítosti, někdy je tak těžká, až mi svazuje nohy. Jsem kamenem v pustině bičovaným divokou bouří, jsem tak ledový, že se mě nikdo neodváží dotknout. Avšak má láska je pevná a ostrá, dokáže proniknout každou překážkou. I kdybych byl rozemlet na prášek, obejmu tě popelem.“ (Liou Siao-Po)

Liou Sia se politicky neangažovala a ani čínské úřady ji nikdy z ničeho neobvinily. Přesto je od roku 2010 v domácím vězení a její situace se nezměnila ani po manželově smrti. Liou Sia je pod stálým dozorem policie a nesmí se s nikým stýkat. Český PEN klub vyzývá zástupce vlády a všechny, kdo v této záležitosti mohou jakkoli jednat, ať myšlenkou či činem, aby nezůstávali nečinní. S paní Liou Sia soucítíme a věříme, že její izolace skončí!

Za Český PEN klub Jiří Dědeček, Tereza Semotamová a Vít Kremlička

V Praze dne 19. prosince 2017

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page