"Nová náboženská hnutí jsou hnutí protestu,


vznikají často z nespokojenosti s převládajícím společenským kodexem a jejich vznik je obvykle inspirován charismatickým vůdcem. Mohou také vyjadřovat nesouhlas se stávající ideologií některého

ze zavedených náboženství. V současnosti jich ve světě existují tisíce. Velká část z nich brzy zaniká, jelikož nenachází dostatek následovníků. Záleží především

na většinové společnosti, za jak dlouho pro ni nová náboženská skupina přestane být nová a začne být vnímána jako zavedená,“ píše se v anotaci

k nejnovější publikaci religionisty Zdeňka Vojtíška

s názvem NOVÁ NÁBOŽENSTVÍ A NÁSILÍ, kterou vydalo nakladatelství Karolinum. Srdečně vás zveme na setkání s doc. PhDr. Zdeňkem Vojtíškem, Th.D.

(viz pozvánka)

_____________________________________________________________________________________________________________________

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic