top of page

Mezinárodní konference Dějinné paralely 1938 - 2018 k 80. výročí Světového kongresu PEN klubu v Praz


Registrace:

https://goo.gl/forms/6qeGp6Cla28XIjG33

Český PEN klub pořádá 8. a 9. října 2018 v Obecním domě mezinárodní konferenci k 80. výročí Světového PEN kongresu v Praze.

V říjnu roku 2018 si připomínáme sté výročí rozpadu rakousko-uherské monarchie a vznik Československé republiky. České centrum PEN klubu se ustavilo několik let poté. Po hospodářské krizi v třicátých letech narůstala v Evropě společenská krize. V roce 1938 se v Praze konal významný kongres Mezinárodního PEN klubu, který měl výrazně protifašistický charakter a symbolicky se odehrával v zemi, jež byla jako první ohrožena nacistickým Německem. Účastníci konference Dějinné paralely 1938-2018 se budou zamýšlet nad tím, v čem lze dnešní evropskou krizi srovnávat s třicátými léty v Evropě a hledat poučení.

Mezi přednášejícími budou spisovatelé, literární historici, politologové i filosofové, členové národních center PEN klubu převážně z evropských zemí, představitelé kulturní sféry, politici. Pozváni budou např. Vilém Prečan, Jiří Přibáň, Jacques Rupnik, Jiří Brabec, Karel Hvíždala, Jaroslav Med, Igor Lukeš, Timothy Garton Ash, Roger Vernon Scruton, Michael Žantovský, Jiří Přibáň, Ondřej Neff a další. Hlavními jednacími dny konference budou 8. a 9. říjen 2018, akce se uskuteční v prostorách Obecního domu v Praze. Záštitu konferenci udělila primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová.

Literatura jako kdyby přestávala plnit mimořádně důležité poslání být významově a hodnotově integrujícím činitelem v Evropě, společenské úkoly, který plnila např. v době mezi válkami. Díla autorů jako Karel Čapek, Vladislav Vančura, Thomas Mann, Lion Feuchtwanger, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, jakož i osobností evropské avantgardy, stávala se výrazem demokratického a protifašistického postoje, který měl široký čtenářský

a společenský dosah. Druhá světová válka toto celoevropské pojetí kulturnosti narušila, naše literatura

z protiokupačního vzdoru obrátila pozornost k národním tradicím.

Po roce 1945 nestačila být celistvost evropské kultury obnovena v důsledku politického rozdělení Evropy, kdy ve východoevropských zemích kultura podléhala direktivnímu řízení. Do jisté míry však stále působila díla Güntera Grasse, Heinricha Bölla, Maxe Frische, Grahama Greena, George Orwella až k Milanu Kunderovi, Umberto Ecovi

a dalším. Dnes jsme v poněkud jiné, závažnější situaci, znovu usilujeme o celoevropský literární kontext, jehož tradice, silná zejména v meziválečných letech, nabývá v soudobých společenských poměrech na důležitosti

a aktuálnosti. Proklamované oceňování významu literatury by bylo jenom formální, pokud literatura a spisovatel nebudou chápány jako konstitutivní činitel kultury a společnosti s širokou čtenářskou recepcí.

Dalším tématem konference bude problematika institucionální podpory naší literatury, zejména ze strany státu; v zemích jako je Finsko, Franci či Německo a v řadě dalších zemí je taková podpora daleko výraznější. Chtěli bychom se dostat na úroveň jiných evropských států, které si uvědomují, že literatura je nezanedbatelným kulturním kapitálem. Čím později tomu tak bude, tím více se zaostávání se prohloubí. Pokud má naše slovesnost vstoupit do širšího kontextu sjednocující se Evropy a naopak, pokud tento evropský kontext má proniknout

i do našich kulturních souvislostí, je vědomí o významu a smyslu literatury stejně zásadní, jako sama její tvorba.

V roce 2015 oslavil Český PEN klub 90 let od svého vzniku. Nejen jeho historie, ale i současnost, zvláště období po listopadu 1989, kdy klub plně obnovil svou činnost, je velmi bohatá. Pro pochopení souvislostí a srovnání je však třeba vrátit se do minulosti, shrnout zkušenosti, které vedly k založení mezinárodní organizace P.E.N. a její československé pobočky ve 20. letech minulého století. Vyvrcholením prvního období svobodné činnosti byl

16. mezinárodní kongres PEN klubů v Praze v roce 1938. Konference se mj. bude věnovat i tomu, jak se vedení spisovatelské organizace a její členové vyrovnávali s vnějšími okolnostmi, tj. dvěma okupacemi a dvěma politickými převraty, jimiž naše republika od roku 1938 prošla, z jakého popudu došlo k obnovení činnosti „spícího centra“ v roce 1989 a které osobnosti české kultury se v této věci angažovaly. České centrum Mezinárodního PEN klubu sehrálo a stále hraje významnou roli v pražském, českém i mezinárodním literárním

a kulturním kontextu. Jsme přesvědčeni, že jeho význam je závislý na kvality a věhlasu tvorby jednotlivých jeho členů. Tak tomu bylo v době předválečné, tak tomu je i nyní.

Vladimír Karfík

____________________________________________________________________________________________________________

Generálním partnerem Českého centra Mezinárodního PEN klubu je ICZ, a.s.

Mezinárodní konference Dějinné paralely 1938 - 2018

k 80. výročí Světového kongresu PEN klubu v Praze

se koná s podporou Magistrátu hlavního města Prahy, Obecního domu v Praze a Českého PEN klubu.

Mediálními partnery Mezinárodní konference Dějinné paralely 1938 - 2018 jsou

Český rozhlas Vltava, Economia, a.s. a Respekt

_____________________________________________________________________________________________________________________

Conference Historical Parallels 1938 - 2018

7 - 10 October 2018, Municipal House in Prague

Czech PEN Conference Invitation

Prague, 30 January 2018

Dear PEN members, dear colleagues,

it is our pleasure and honor to invite you to literary and historical conference that we will hold to mark the centennial of the fall of the Austro-Hungarian Empire and the rise of an independent Czechoslovakia, as well

as the 80th anniversary of the PEN International Congress organized by Karel Čapek in 1938 in Prague.

The theme of the upcoming conference is Historical Parallels 1938 - 2018. The conference taking place

in Prague on 7 - 10 October 2018 will be held in the beautiful premises of Prague´s historical Municipal House located in the city centre, see Obecní dům http://www.obecnidum.cz/en

Registration: https://goo.gl/forms/6qeGp6Cla28XIjG33

The registration fee of EUR 120 covers interpreting services, lunches and coffee breaks as well as the cultural and social program including a gala evening held in the historical residence of Prague´s Mayor. Accommodation

is not included. You can choose a hotel from the list, attached to this letter, or via Booking.com or similar web pages.

Registration fee is payable by 31 August to the benefit of the bank account 158156793/0300,

CU: 158156793 Branch 2100, BIC: CEKOZZPP, IBAN: CZ6203000000000158156793, noting your name and PEN center.

Participants are supposed to arrive to Prague on Sunday 7 October. In the evening, at about 18:00, we have the pleasure to invite you for an informal welcoming glass of wine in our premises in Kolowrat Palace in the historical centre of the city. On Monday 8 October, the conference will start at 10:00 and will last until 17:00, with lunch and possible cultural program in the evening. On Tuesday 9 October, the conference will be held between 10:00 and 13:00, with free time in the afternoon and a farewell evening hosted by Mayor of Prague in the late afternoon/early evening. Wednesday 10 October is set for departures. A more detailed program will be dispatched later this spring.

The registration deadline has been set for 31 August 2018. However, if you plan a contribution to the proceedings or hold a speech, kindly let us know by the end of May.

Looking forward to hear from you as soon as possible, hoping very much to meet you in Prague and wishing you all the best,

We remain sincerely yours,

Czech PEN Center

Jiří Dědeček, President

Markéta Hejkalová, Vice-President

Vladimír Karfík, Conference Manager

Dana Mojžíšová, Secretary

___________________________________________________________________________________________________________

The General Partner of the Czech P.E.N. Club is ICZ, a.s.

The International Conference Historical Parallels 1938 - 2018 has been financially supported by

Prague City Hall, Municipal House, The Czech Centre of the the International P.E.N.

Media partners of the Conference are

Czech Radio Vltava, Economia, a.s., Respekt

____________________________________________________________________________________________________________________

List of recommended hotels

1. Hotel Orion (Orion http://www.okhotels.cz/hotel-orion/) or Hotel Sibelius http://www.okhotels.cz/hotel-sibelius/. Both excellent 3 stars hotels (belonging to the same owner) are located in a cozy and easy living neighborhood called Vinohrady. Hotel Orion is to be found in Americká Street 9, Hotel Sibelius in Jana Masaryka Street 39). Both are near the city centre, with a lot of nice cafés and small restaurants and some 10 minutes´ walk to the underground (metro) station Náměstí Míru from which is just two stations to Můstek station located near the Municipal House.

Suite/single occupation including breakfast is CZK 1500 (ca. EUR 60) per night.

Suite/double occupation including breakfast amounts to CZK 1600 CZK (ca. EUR 65) per night.

These prices are valid if you do the reservation by 31 May.

E-mail address for reservation is reservations@okhotels.cz, subject: PEN 2018.

2. Masarykova kolej (Masaryk Dorms, https://www.masarykovakolej.cz/)

This big accommodation center for congresses, academics, etc. is located near (4 minutes´ walk) the underground (metro) station Dejvická (going towards the Prague airport), distant only 4 stations from the Můstek underground (metro) station near the Municipal House.

Single room occupancy including breakfast amounts to CZK 970 (ca. EUR 40) per night.

Double room including breakfast costs CZK 1240 (ca.EUR 50) per night.

These prices are valid until 31 May. E-mail address for reservations is mkrezervace@suzcvut.cz, or call phone numbers +420 234 678 460 or +420 234 678 461, password/subject is PEN 2018.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page