Členové PEN klubu souhlasí s vyjádřením Ivany Myškové ke kauze "Porno na Vltavě"


O románu Alana Hollinghursta Linie krásy a pořadu Víkendové přílohy stanice Vltava Ahoj! Aneb na počátku byla voda, v repríze odvysílaném 7. července 2018, už bylo řečeno mnoho. Kéž by se takové pozornosti dostalo i jiným vltavským pořadům, které mnohdy projdou zcela bez povšimnutí širší veřejnosti!

Bez povšimnutí by jistě prošel i tento tolik diskutovaný, obsahově výtečný, objevný a promyšleně komponovaný pořad Tomáše Dimtera o kulturních dějinách plavání. Je však zvláštní, že pořad, v němž jste se mohli například dozvědět, že římští vojáci při plavání vypouštěli z úst olej, aby pod vodou lépe viděli, nebo to, že v 18. století byly učitelkami plavání skutečné žáby, není v médiích zmiňován v souvislosti s plaváním, ale s pornografií.

Stačil facebookový status jedné posluchačky a člen Rady Českého rozhlasu Tomáš Kňourek pomohl rozpoutat kampaň, která Vltavu zcela absurdně obviňuje z vysílání pornografického obsahu.

Jako spisovatelé proto cítíme hlubokou potřebu se k této přinejmenším trapné kauze vyslovit a ohradit se vůči způsobu, kterým radní Kňourek hodnotil vltavské vysílání pro Parlamentní listy. Jeho „výklad díla“ na základě jedné věty vytržené z delší ukázky je naprosto zkreslující a účelově, politicky zmanipulovaný. Domníváme se, že v demokratické zemi, máme-li tak Českou republiku ještě vnímat, není možné, aby radní svého postavení zneužíval k nacionálně a homofobně motivovaným výrokům.

Pan Kňourek stanici Vltava napadl údajně proto, že věta „S úsměvem si prohlížel Vaniho těsné, černé plavky, jeho hladké, křehké, světle hnědé tělo a jako obvykle provokující penis, který mu zrovna teď trčel nad koulemi drze jako vykřičník.“ dle jeho názoru poškozuje dětského posluchače. V Parlamentních listech na jejím základě vyklenul podivuhodný oblouk, zahrnující sexuální orientaci autora i úroveň společenského života ve Velké Británii. Citujeme: „Alan Hollinghurst je podle mě homosexuální aktivista převlečený za spisovatele. Uvedené oplzlosti svědčí o úrovni společenského života Velké Británie, země, která je dobrovolně zaplavována tou nejodpudivější formou islámu, kdy do některých městských čtvrtí domorodci raději nechodí, ‚lidé‘ se asi z dlouhé chvíle polévají kyselinou a bodají nožem.“ Jak Tomáš Kňourek dospěl od literární ukázky oslavující krásu mužského těla k úvahám o islámu, je nám skutečnou záhadou.

Jasné je jen jedno: Alan Hollinghurst se nemusí za spisovatele převlékat, neboť spisovatelem je – a to mezinárodně uznávaným. Naopak Kňourkovy výroky jsou svou nesnášenlivostí a myšlenkovou nekonzistentností nepoměrně škodlivější než jedna eroticky zabarvená scéna a jejich autor jimi kromě svých zvláštních názorů prokazuje především vlastní nekompetenci.

Vltava je jedinou českou veřejnoprávní kulturní rozhlasovou stanicí, která dlouhodobě dbá o vysokou úroveň obsahu a také ji navzdory všeobecnému úpadku statečně udržuje, rozhodně si tedy nezaslouží trapné popotahování kvůli jedné větě vytrženém z kontextu. Kdyby si pan Kňourek vyslechl celý dvouhodinový pořad, musel by své rozhořčené výroky vzít zpět přinejmenším jako unáhlené… Vltavské vysílání samozřejmě nemusí konvenovat každému, nicméně trestat progresivní stanici za něčí interpretační nedbalost, zvlášť nedbalost jednoho z radních, by bylo velice tristní.

Každý zásah do svobody uměleckého vyjadřování je nebezpečným precedentem. Cenzurování literatury a jakéhokoliv jiného uměleckého projevu do demokratické společnosti nepatří. V případě stížnosti Tomáše Kňourka nejde o mravní ochranu dítěte, ale jak už jsme zmínili v úvodu, o zneužití postavení radního a zbytečnou, neopodstatněnou šikanu veřejnoprávního média.

Prosíme, abyste zvážili, zda je vhodné, aby radní, který evidentně není schopen rozpoznat škodlivý pornografický obsah od umělecké prózy a sám se vyjadřuje obhrouble a bez znalosti kontextu, v orgánu, který má spolehlivě jedno od druhého rozlišit a kompetentně posuzovat, nadále setrvával. Pakliže radní soudí druhé, měl by disponovat alespoň elementární soudností vůči sobě samému. Bylo by dobré na to pamatovat při brzkém jmenování nových členů.

S úctou

Za Asociaci spisovatelů

Ivana Myšková

Za Český PEN klub: Tereza Brdečková Jiří Dědeček

Jiří Přibáň Jaroslava Jiskrová Kristian Suda Markéta Mališová Dana Mojžíšová Jana Červenková Vladimír Karfík

Daniela Fischerová

Jiří Stránský

Marcella Marboe

Vladimír Merta

Mircea Dan Duta

Pavel Dominik

Martina Schepelern

Alenka Vávrová

Tomáš Zmeškal

Jiří Žáček

Jana Štroblová

Hana Linhartová, předsedkyně Obce překladatelů + výbor OP

Jaroslav Marek Vejvoda

Edgar Dutka

Vladimír Just

Ivan Binar

Ladislav Vondrák

Jiří P. Kříž

Michal Matzenauer

Arnošt Goldflam

Alena Morávková

Michal Viewegh

Libor Prudký

Luboš Snížek

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic