top of page

Jaroslav Veis: Žurnalistika jako stále nebezpečnější profese

Není mnoho profesí každoročně bilancujících kromě úspěchů také počet těch, kteří při práci zemřeli. Žurnalistika mezi takové obory bohužel patří. A co hůř, tato statistika nepočítá novináře zemřelé shodou okolností, nešťastnou náhodou nebo především proto, že jejich povolání je nebezpečné ze své povahy, když má za úkol přinášet informace o zločinu a přírodních katastrofách. Naopak počítá ty, kteří zaplatili životem za to, že se snažili pracovat dobře. Nebo – a to je druhá z neradostných statistik, které profesní novinářské organizace vedou – zaplatí za důkladnou práci a výsledky tím, že skončí za mřížemi. Celý text Jaroslava Veise na

https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/_files/200000410-73e6e74ed7/MŽ_1_19-web.pdf

nebo na

http://www.mediazurnal.cz/clanky/zpravy

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page