Peter Becher odchází z pozice ředitele Adalbert Stifter Verein

Dr. Peter Becher, bývalý výkonný ředitel Adalbert Stifter Verein a člen Českého PEN klubu, odešel do penze. Novou ředitelkou sdružení je Dr. Zuzana Jürgens. Vystudovala bohemistiku a v letech 2009-2014 byla ředitelkou Českého centra Mnichov a lektorkou české literatury na Univerzitě Ludwiga Maximiliána v Mnichově,do roku 2019 projektovou manažerkou Informačního centra Europe Direct v Mnichově.

Adalbert Stifter Verein je státem financovaný kulturní institut, který se věnuje podpoře česko-německé kulturní výměny. Zabývá se kulturními dějinami českých zemí, zejména vzájemným vlivem německé literatury z českých zemí a české literatury. Pořádá autorská čtení, setkání, kulturní večery, vědecké přednášky, kolokvia a kulturně-historické výstavy.

Foto Kateřina Lepič

Zdroj:https://www.stifterverein.de/index.php?id=2

Vorsitz und Geschäftsführung

Dr. Peter Becher, der bisherige Geschäftsführer des Adalbert Stifter Vereins, ist zum 31. Dezember 2018 in den Ruhestand getreten. Nach dem Rücktritt des Vorsitzenden, Professor Dr. Ernst Erich Metzner, wurde von der Mitgliederversammlung Dr. Peter Becher zum neuen Vorsitzenden des Adalbert Stifter Vereins gewählt.

Neue Geschäftsführerin des Vereins ist Dr. Zuzana Jürgens. Der Adalbert Stifter Verein dankt Professor Metzner und Dr. Becher für ihre langjährige Tätigkeit und wünscht Dr. Jürgens alles Gute für ihre neue Aufgabe!

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic