top of page

Vernisáž výstavy Falešné hranice - Akce KÁMEN,

Oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948-1951, se uskuteční 7. května 2019 od 17 hodin ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, Plzeň. Dvojjazyčná česko-německá výstava Společnosti pro výzkum zločinů komunismu, která vznikla podle stejnojmenné knihy Václavy Jandečkové, mapuje téměř neznámou nezákonnou činnost Státní bezpečnosti z přelomu 40. a 50. let 20. století. Vychází z příběhů publikovaných v knihách Kámen a Falešné hranice. Navzdory faktu, že se jednalo o nejutajovanější represivní akce komunistického režimu, výstava odhaluje nové oběti i pachatele, nastiňuje vývoj akce KÁMEN v čase i prostoru. Unikátní archivní materiály jsou konfrontovány s pozdějšími výpověďmi svědků, postupy tajné policie představuje v novém světle. Varující je, že aktéři akce KÁMEN zůstali dodnes nepotrestáni! Vernisáž výstavy bude doprovázena vlastní scénickou hudbou.

Německá verze výstavy poputuje do Berlína, kde ji Václava Jandečková 5. června představí veřejnosti za účasti německého režiséra, který se chystá knihu Kámen zfilmovat. Doplňující akcí výstavy je konference 23. 5. 2019 na téma Praktiky tajné policie po únoru 1948 a život za (falešnou) hranicí i v Československu. Přijedou výborní historikové Prokop Tomek, Radek Schovánek, Martin Nekola, Jan Cholínský a další, promluví i pamětníci. Celý program najdete na webové stránce https://www.zlocinykomunismu.cz/konference-na-tema-praktiky-tajne-policie-po-unoru-1948-a-zivot-za-falesnou-hranici-i-v-ceskoslovensku/

Program konference: 9:00 – 9:30 Registrace 9:30 - zahájení 9:45 Jan Cholínský (Ústav pro studium totalitních režimů) Mocenskopolitická praxe KSČ 1948-1989 a její ideologická východiska 10:30 Karel Řeháček (Státní oblastní archiv v Plzni) Spolupráce československých a amerických bezpečnostních složek při ochraně státní hranice na Plzeňsku v letech 1945-1946 11:15 Coffee Break 11:30 Prokop Tomek (Vojenský historický ústav) Úspěšné i neúspěšné návraty: Kurýři na západních hranicích Československa 1948-1954. 12:15 – 13:30 oběd 13:30 – vzpomínky paní Hany Moravcové, dcery Emanuela Valenty, oběti Akce Kámen 14:00 - Jan Edl (Státní okresní archiv Tachov): Přechody státní hranice v okrese Tachov v letech 1948-1949 ve světle hlášení stanic SNB 14:45 Coffee Break 15:00 - Martin Nekola (historik a badatel) Češi v uprchlických táborech po únoru 1948 15:45 - Radek Schovánek (Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, Ministerstvo obrany) Agenti chodci v sedmdesátých a osmdesátých letech 16:30 – vzpomínky pana Jana Minaříka, který jako dítě prožil Akci Kámen 17:00 závěr Přihlašovací formulář na konferenci

http://bit.ly/2D9A2ER Další informace poskytne Mgr. Martina Košanová tisková mluvčí a vedoucí oddělení Public relations a marketingu Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň +420 377 306 937

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page