top of page

Knihu s názvem Přirozená linie ženského těla

představila česko-novozélandská autorka Jindra Tichá v cyklu pravidelných autorských čtení členů Českého PEN klubu v Národní knihovně ČR v pražském Klementinu ve čtvrtek 13. června.

Na osudech žen tří generací Jindra Tichá sleduje proměny života u nás, jak se promítají nejen do širokých společenských souvislostí, ale i do nejintimnějšího mikrosvěta každého z nás. Citlivě zachycuje atmosféru první světové války, konce Rakousko-Uherska, první republiky, nacistické okupace i postkomunistické společnosti. Čtenáři se zde setkají

s autorčinou babičkou Annou, jednou z mála tehdejších podnikatelek, která vybudovala v Bratislavě úspěšný módní salon, inspirovaný proslulými návrháři

a slavnými módními domy v Paříži, Římě či Vídni. Část románu se odehrává v soudobých Čechách. Problémy stáří a nemoci v dnešní Praze jsou popsány s nevšedním realismem. Autorka staví na pranýř lhostejnost, dokonce krutost, s níž se zachází s umírajícími v léčebnách dlouhodobě nemocných. Zdroj filozofických a politických ideálů, které v dnešních Čechách převažují, nachází spisovatelka u myslitelů devatenáctého století. Nelze přejít ani zdařilé postřehy na téma soužití Čechů a Slováků v různých fázích dvacátého století. Nebyla by to však Jindra Tichá, kdyby tak i ve své již desáté knize nečinila s nadhledem

a hlubokým vnitřním zaujetím, které čtenáře strhne od první stránky.

Druhé vydání, 2019, vydalo nakladatelství Akropolis.

Zdroj: anotace na https://www.kosmas.cz/knihy/257882/prirozena-linie-zenskeho-tela/

Foto Jiří Hubený, video Dana Mojžíšová

Video z autorského čtení česko-novozélandské autorky a členky Českého PEN klubu Jindry Tiché v Národní knihovně ČR v pražském Klementinu ve čtvrtek 13. června 2019.

Pořad Jindry Tiché uváděl spisovatel Roman Ráž.

Ukázky z knihy četla Kateřina Seidlová-Hrušková, zpívala Ludmila Mojžíšová v doprovodu kapely Límo.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page