top of page

Libor Martinek převzal Cenu Svazu polských spisovatelů v zahraničí


Prof. Janusz Ihnatowicz z USA, předseda komise Ceny Svazu polských spisovatelů v zahraničí, vpravo laureát Libor Martinek ze Slezské univerzity v Opavě

Londýn, Opava - Doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., český bohemista a polonista, pedagog Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě, překladatel z polštiny, angličtiny a ukrajinštiny, literární kritik a básník, se stal laureátem 67. ročníku literární Ceny Svazu polských spisovatelů v zahraničí se sídlem v Londýně. Převzal ji 25. května ve Varšavě.

Porota touto cenou vzdává hold autorům a překladatelům žijícím mimo území Polska, kteří se mimořádně zasluhují o šíření polské kultury a literatury v zemích svého působení. Za rok 2018 ji získal opavský literární vědec Libor Martinek. Druhé udělené ocenění – Cenu Władysławy Majewské – obdržel filozof, spisovatel a překladatel Jacek Hajduk za sbírku esejí o polských autorech v emigraci.

Slavnostní večer předání cen, který podpořil Senát Polské republiky, byl spojený se čtením z odborných a literárních prací laureátů v podání významné polské herečky Maji Komorowské. Ve zdůvodnění komise pro udělení ceny je mimo jiné uvedeno: „Libor Martinek je v současné době jedním z největších znalců polské literatury a kultury v České republice a neúnavným popularizátorem česko-polských kulturních vztahů, zejména literárních. Ve své vědecké literárně-historické práci se zaměřuje zejména na oblast Těšínska a svými počiny přispívá k záchraně regionálních tradic a hodnot, které jsou společné pro obě kultury, které se zde setkávají – českou a polskou.“

My ještě připomínáme, že doc. Martinek vyučuje českou literaturu na Slezské univerzitě v Opavě, kde také od roku 2011 vede Kabinet literárněvědné komparatistiky, a současně přednáší rovněž na Vratislavské univerzitě v Polsku jako její mimořádný profesor. V minulosti přednášel i na dalších vysokých školách ve střední a středovýchodní Evropě. Profesně se zaměřuje především na českou a polskou literární historii i současnost.

Výsledkem Martinkovy vědecké a literárně-historické práce jsou dvě desítky knižních publikací zaměřených nejen na českou a polskou literární scénu, ale také na prostor širšího Slezska, zejména oblasti Těšínska, Krnovska, Bruntálska, Jesenicka, Šumperska a Opavska, které vyšly v češtině, polštině a angličtině, popřípadě v dvojjazyčné mutaci. Libor Martinek je autorem více než 120 studií, esejů a článků o literatuře, publikovaných nejen českých a polských odborných časopisech, ale také na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku, SRN, Rumunsku a Litvě, několika studijních skript a opor, ale také řady studií, včetně knižních, věnujících se vztahu literatury a hudby (mj. Fryderyk Chopin v české literatuře). Přeložil básnické sbírky nebo výbory poezie či prózy celé řady polských autorů (mj. Wiesława Malického, Lucyny Przeczek-Waszkové, Wojciecha Bonowicze, Wilhelma Przeczka, Bogusława Żurakowského, Stanisława Nyczaje, Michała Bukowského, Stanisława Franczaka, Dariusze Tomasze Lebiody, Renaty Putzlacher, Danuty Kostewiczové, Wacława Kostrzewy, Bonifacyho Miązka, Ewy Lipské, Danuty Muchové, Jacka Sikory, Marka Mariusze Tytka, Jacka Molędy, Wojciecha Ossolińského, Stefana Grabińského, Gustawa Morcinka, Zbigniewa Chojnowského, Marka Rapnického, Anny Blumentalové, Henryka Wolniaka nebo řecko-polského básníka Nikose Chadzinikolaua), překládá i odbornou, zejména literárněvědnou literaturu (knižní publikace prof. Wojciecha Kalagy, dr. Dariusze Tomasze Lebiody, dr. Marka Mariusze Tytka, Mgr. Andrzeje Bątkiewicze aj.).

Sám vydal dvě česko-polské básnické sbírky.

Libor Martinek se již stal laureátem několika významných ocenění, mj. Ceny polského výboru UNESCO, Ceny Ministra kultury Polské republiky a prezidenta hlavního města Varšavy za překlady polské poezie, Medaile Evropského kruhu Franze Kafky, Plakety Marie Konopnické a dalších, byl oceněn jako osobnost kultury měst Opavy a Krnova, rektorem Slezské univerzity v Opavě navržen na Osobnost Moravsko-slezského kraje za rok 2017. Naposledy to bylo v březnu 2019, kdy byl na 41. ročníku Mezinárodního básnického listopadu v Poznani vyhlášen laureátem Evropské medaile poezie a umění HOMER.

Za odbornou práci v oblasti literární vědy byl dvakrát ohodnocen Cenou rektora Vratislavské univerzity.

Převzato z webu Slezské univerzity v Opavě.

https://www.slu.cz/slu/cz/aktuality/1/129

Foto archiv doc. Libora Martinka

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page