Pronásledování - Vyhoštění - Kultura paměti / Mezinárodní konference v Praze 3. - 5.října 2019


Centrum PEN německy mluvících autorů v zahraničí pořádá v říjnu konferenci, která se bude zabývat různými pohyby uprchlíků ve 20. století a v souvislosti s nimi i příběhy, které byly následně postaveny, odvolány, přepsány nebo dokonce uhašeny pronásledováním a vyhnáním. Spolu s Českým klubem PEN, Pražským literárním domem německy mluvících autorů a Židovskou komunitou v Praze by se měla hledat a pokračovat konverzace o velmi odlišných diskurzích paměti a souvisejících národních příbězích; Zaměřuje se na politické a kulturní konstelace v Praze jako motivace nebo východiska únikových příběhů, zejména německy mluvících autorů. Konference bude spolufinancována česko- německým fondem budoucnosti.

Verfolgung – Vertreibung – Gedächtniskultur / Internationale Konferenz in Prag, 3.-5. Oktober 2019

Das PEN-Zentrum deutschsprachiger Autoren im Ausland veranstaltet im Oktober eine Konferenz, die sich mit diversen Fluchtbewegungen im 20. Jahrhundert und daran anknüpfend vor allem mit jenen Geschichten befassen soll, die im Nachhinein über Verfolgung und Vertreibung konstruiert, abgerufen, überschrieben oder auch ausgelöscht worden sind. Gemeinsam mit dem Tschechischen PEN-Club, dem Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren und der Jüdischen Gemeinde in Prag soll das Gespräch über die doch sehr divergenten Erinnerungsdiskurse und die damit verbundenen nationalen Erzählungen gesucht und weitergeführt werden; im Mittelpunkt stehen dabei politische und kulturelle Konstellationen in Prag als Beweggründe oder Ausgangspunkte für Fluchtgeschichten namentlich deutschsprachiger Autorinnen und Autoren.

Die Konferenz wird aus dem Mitteln des deutsch-tschechischen Zukunfsfonds kofinanziert.

Eugenie Trútzschler

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic