​© 2016, PEN klub

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean

Ocenění básnických miniatur Vladimíra Křivánka

 

 Letošní Cenu Františka Hrubína za nejlepší knihu vydanou v uplynulém roce převzal básník a literární historik Vladimír Křivánek. Cenu pro významného středočeského spisovatele uděluje Klub českých a slovenských spisovatelů ve spolupráci se Středočeským krajem a laureát ji převzal 14. listopadu v Muzeu umění a designu v Benešově.  

 

Literární historik a básník Vladimír Křivánek dostal Cenu Františka Hrubína 2019 za sbírku Duše je divný pták, kterou vydalo nakladatelství Aleš Prstek. Rozsáhlý soubor čtyřveršových básnických miniatur soustřeďuje meditativní a zpovědní lyriku, jež vznikla v posledních třech desetiletích a jedná se o autorský výbor toho nejcennějšího, co Křivánek v žánru čtyřverší napsal. Kniha je dedikována básníku Janu Skácelovi, který inspiroval autora svými čtyřveršími v příklonu k této nelehké básnické formě, a doprovozena doslovem významného literárního historika a kritika Jiřího Opelíka. Publikace je rovněž holdem staročínskému básníku Li Poovi.

 

Předseda poroty Jan Šulc v laudatiu uvedl, že Vladimíra Křivánka poznal v souvislosti s literárním historikem a pozoruhodným básníkem Otokarem Fischerem, jehož překlady Goethova Fausta a básní François Villona jsou dodnes živé a dosud i nepřekonatelné. „Nemohl jsem tehdy Fischerovy básně k vydání prosadit, ale myšlenka zabývat se Otakarem Fischerem mne a nadchla a velmi mi přiblížila osobnost toho, kdo ji vyslovil. To spojení mělo mnohem hlubší základ, než by se mohlo zdát. Nešlo jen o to, že literární historik – v obou případech – je též pozoruhodným básníkem, šlo o typ Fischerovy poezie: tradiční, přemýšlivé, hluboké, nestárnoucí a živé dodnes. Je opřena o dokonalou znalost básnického řemesla a stojí mimo dobové proudy, školy a snahy, přitom je velmi působivá a nadčasová, jak věděl Vladimír Křivánek, iniciátor nápadu vydání Fischerovy poezie."

 Jiří Klem čte verše Vladimíra Křivánka, večer uváděl Lubomír Brožek.

 

Když porota Ceny Františka Hrubína letos rozhodovala o vhodném laureátovi, shodla se zcela jednomyslně a ocenila Vladimíra Křivánka, autora knihy Duše je divný pták. Obsáhlý soubor autorových čtyřverší dříve obsažených ve čtyřech jeho básnických sbírkách, je zde ovšem nově vybrán, uskupen, seřazen a komponován do nového celku. "Myslím si, že není náhodou, že tak výsostnou a obtížnou básnickou formu, jakou je čtyřverší, zvolil si k vyjádření všech svých neintimnějších výpovědí básník, který je současně literární historik. Člověk, který dobře ví, co všechno a jak bylo v básních všech národů a věků řečeno, který se obává mnoha slov, plytkého chrlení dalších a dalších nových veršů, který ctí tradici a básnické řemeslo a který ví, že chce-li říct něco skutečně osobního za sebe a teď ze svého života, musí se o to pokusit co nejpádněji, nejpřesvědčivěji a co nejméně slovy," uvedl předseda poroty Jan Šulc.

 

Vladimír Křivánek s předsedou poroty Janem Šulcem

 

 

Cenu Františka Hrubína uděluje Klub českých a slovenských spisovatelů za podpory  Středočeského kraje od r. 2014.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Podobné aktuality

Prohlédněte si online výstavu 95 let Českého PEN klubu

April 4, 2020

1/10
Please reload

Nejnovější
Please reload

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic