top of page

Ivan Wernisch: DALEKO DO NIČEHO

Rozsáhlou knihu o básníkovi a mystifikátorovi Ivanu Wernischovi, která právě vychází v brněnském nakladatelství Host ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, napsal básník a literární historik Petr Hruška.

Uvedení knihy proběhne ještě letos v několika městech České republiky, v Praze v úterý 3. 12. od 19 hodin v Avoid Floating Gallery, náplavka pod Rašínovým nábřežím, Výtoň, Praha 2.

Knihu uvede do života Vladimír Karfík, šéfredaktor Literárních novin 90. let.

Vedle autora knihy vystoupí Mikoláš Chadima a MCH3 s písněmi na Wernischovy texty.

Znepokojivé nálezy ve Wernischově díle krátce nadnese Barbora Čiháková.

Zajištěn je prodej knihy za výhodnou cenu, výčep v podpalubí. Loď bude vytopena!

Upozornění organizátorů akce:

Bude-li se náhodou na některé z akcí ometat zachovalý muž s plnovousem, může jít o hledaného Hugo Bokvase, Hanse Grubera, Marsela Dreva, Lucii Tejkalovou, Jana Hrejsu, Bobby Weintische, Josefa Auspraga či I.W.

Zleva: Ivan Wernisch, Vladimír Karfík, Miroslav Klomínek a Ondřej Vaculík v redakci Literárních novin v 60. letech minulého století, foto Dagmar Hochová

Vladimír Karfík, Jaromír Slomek a Ivan Wernisch při práci v Literárních novinách, foto Dagmar Hochová

Vladimír Karfík, Ivan Wernisch a Jiří Kolář v redakci Čs. spisovatele v roce 1991, foto Ivan Malý

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page