Český PEN klub si připomene 95. výročí svého vzniku výstavou, Cenou Karla Čapka a konferencí

V únoru letošního roku si Český PEN klub připomíná 95 let od svého vzniku. Nejen jeho historie, ale i současnost, zvláště období po listopadu 1989, kdy klub plně obnovil svou činnost, je velmi bohatá. Pro pochopení souvislostí a srovnání je však třeba vrátit se do minulosti a připomenout si události, které vedly k založení mezinárodní organizace P.E.N. a její československé pobočky ve 20. letech minulého století.

Výstava 95 let PEN klubu, kterou pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Českým PEN klubem a Památníkem národního písemnictví, je rozšířenou verzí z roku 2015 a kromě původních panelů představuje i nové, s dosud nezveřejněnou korespondenci, dokumenty a fotografiemi. Vyvrcholením prvního období svobodné činnosti byl 16. světový kongres PEN klubu v Praze v roce 1938. Výstava také dokumentuje působení organizace během dvou okupací a mezi dvěma politickými převraty, jimiž naše republika od roku 1938 prošla, věnuje se obnovení činnosti tzv. spícího centra, aktivitám po roce 1989 a osobnostem české literatury a kultury, které se v Českém PEN klubu angažovaly.

Už devadesát pět let chrání dříve Československý a poté Český PEN klub svobodu slova a tisku. S tímto úmyslem PEN 15. února roku 1925 Karel Čapek založil a stal se jeho prvním předsedou. Na jeho místě se pak vystřídaly osobnosti jako Anna Marie Tilschová, Vítězslav Nezval, Adolf Hoffmeister, Jiří Mucha, Ivan Klíma nebo Jiří Stránský, čestným předsedou PEN klubu byl také Václav Havel. Od roku 2006 stojí v čele této organizace Jiří Dědeček.

Cílem PEN klubu je propagace a rozvoj literatury v mezinárodním měřítku, obohacování národní literatury a její propojení se zahraničním prostřednictvím překladů.

Program 95. výročí:

Středa 12. 2. od 17:00 Vernisáž výstavy 95 let PEN klubu

v chodbě hlavní budovy Národní knihovny ČR, Klementinum 190

Čtvrtek 13. 2. od 17:00 Udílení Ceny Karla Čapka pro rok 2020

Města Prahy na Mariánském náměstí 1 (pro zvané)

Pátek 14. 2. od 10:00 do 17:00 Konference Malé jazyky a literatury ve velkém světě

Zrcadlová kaple Klementina, Národní knihovna ČR

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic