Alena Wagnerová představí svou novou knihu Cestou životem (11. 2. od 17 hodin v Kolowratském paláci

Cyklus povídek Cestou životem vznikal v průběhu autorčiny dosavadní literární a životní pouti s cílem zbavit zapomenuté lidské osudy pomíjejícnosti. V jistém smyslu jde také o autobiografický román v příbězích, ačkoli autorka sama zůstává v pozadí. Způsob jejího vyprávění nepostrádá esejistické rysy a někdy má charakter dokumentárního záznamu. Wagnerová klade důraz na vypjaté osobní situace, těžiště často leží v historických a společenských okolnostech. Existenciální rozměr autorčiny umělecké i lidské zkušenosti podtrhává vstupní a závěrečný text cyklu.

Anotace ke knize je převzata z https://www.kosmas.cz/knihy/257701/cestou-zivotem/

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic