top of page

Program mezinárodní konference Malé jazyky a literatury ve velkém světě

Český PEN klub si v únoru 2020 připomene 95 let své existence výstavou o jeho historii i současnosti v chodbě hlavní budovy Národní knihovny ČR, Klementinum 190, slavnostním večerem s udílením Ceny Karla Čapka pro rok 2020 pod záštitou primátora hlavního města Prahy a mezinárodní konferencí Malé jazyky a literatury ve velkém světě v Zrcadlové kapli Klementina, v Národní knihovně ČR.

Jaké postavení a jakou roli mají literatury malých jazyků v literárním světě? Postačí jejich literární hodnoty samy o sobě, aby se staly součástí světového kontextu, a je to v silách samotných tvůrců? Mají spisovatelé dostatečné podmínky, aby se pomocí překladů do světových jazyků zmírnil handicap „malého“ jazyka a jejich díla mohla vstupovat do konfrontace se světovou literaturou? Jak tuto roli plní kulturní politika státních institucí země, je dostatečná a účinná, když péče o pomoc literatuře na cestě do světa je o to důležitější, oč je jazyk minoritnější? Za pozornost stojí srovnání péče malých evropských národů o existenci své literatury a o její pronikání do světa.

Na konferenci se přihlásilo 25 přednášejících. Jednání začíná v pátek 14. února od 10:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00. Všechny příspěvky vyjdou ve sborníku s názvem konference Malé jazyky a literatury ve velkém světě.

PROGRAM KONFERENCE__________________________________________________________

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page