top of page

Laureátem Ceny Karla Čapka pro rok 2020 je Václav Jamek,


spisovatel, básník, esejista, publicista, překladatel z francouzštiny, bývalý diplomat a vysokoškolský pedagog, nositel Ceny Toma Stopparda, překladatelské Ceny Josefa Jungmanna a důstojník francouzského Řádu umění a humanitních věd.

Odborná porota ve složení: Vladimír Karfík (předseda), Petr Kotyk, Markéta Mališová, Jan Šulc a Pavel Janáček rozhodla jednomyslně, aby cenu obdržel za básnické a esejistické dílo. Laureát cenu převezme 13. února 2020 v rezidenci primátora hl. m. Prahy, který letošní Ceně Karla Čapka udělil záštitu.

Cenu Karla Čapka uděluje České centrum Mezinárodního PEN klubu od roku 1994, kdy ji poprvé obdrželi Günter Grass a Philip Roth u příležitosti Světového kongresu PEN klubu v Praze. Cena se uděluje každý sudý rok za významný literární počin s přihlédnutím k tomu, zda v souladu s usilováním Karla Čapka laureát i jeho dílo nějak výrazně a srozumitelně přispěli k tomu, aby se ve společnosti prosadily demokratické a humanistické hodnoty nebo aby byly ubráněny.

Cena Karla Čapka představuje bronzovou plastiku v podobě rozevřené knihy s oboustranným reliéfem portrétu Karla Čapka, jejímž autorem je sochař Vladimír Preclík. Partnerem Ceny Karla Čapka pro rok 2020 je společnost ICZ, jejíž šlechetností laureát obdrží také finanční obnos a Český PEN klub může hradit náklady spojené s touto cenou.

95. výročí své existence a 130. výročí narození Karla Čapka si Český PEN klub připomíná také výstavou v Národní knihovně ČR a Mezinárodní konferencí Malé jazyky a literatury ve velkém světě v Zrcadlové kapli Klementina. Postačí literární hodnoty malých jazyků samy o sobě, aby se staly součástí světového kontextu, a je to v silách samotných tvůrců? Mají spisovatelé dostatečné podmínky, aby se pomocí překladů do světových jazyků zmírnil handicap „malého“ jazyka a jejich díla mohla vstupovat do konfrontace se světovou literaturou? Jak tuto roli plní kulturní politika státních institucí země, je dostatečná a účinná, když péče o pomoc literatuře na cestě do světa o je to důležitější, oč je jazyk minoritnější? Nad těmito otázkami se bude zamýšlet 27 přednášejících, mezi jinými publicista a diplomat Petr Janyška, překladatelé Jarka Vrbová, Klara Notaro nebo Radovan Charvát, novinář Vlastimil Ježek, spisovatelé Martina Schepelern,Tomáš Zmeškal a mnoho dalších významných představitelů literární scény.

Dana Mojžíšová, tajemnice Českého PEN klubu

605 253 234 dana.mojzisova@seznam.cz

Jiří Dědeček, předseda PEN klubu, 603 440 959 jiri@dedecek.cz

Vladimír Karfík, předseda poroty CKČ pro rok 2020 a člen výboru PEN, 739 359 530 vladimir.karfik@seznam.cz

V Praze dne 5. února 2020

Cenu Karla Čapka pro rok 2020 podpořili: Hlavní město Praha a ICZ, a.s.

Výstavu 95 let PEN klubu a Mezinárodní konferenci Malé jazyky a literatury ve velkém světě pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci Českým PEN klubem, materiály k výstavě o historii PEN klubu poskytl Památník národního písemnictví v Praze. Vydání sborníku z konference finančně podpořil Státní fond kultury ČR.

Aktivity Českého centra Mezinárodního PEN klubu v roce 2020 podporují: The Sekyra Foundation, RSJ Foundation a J & T REAL ESTATE CZ, a.s.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page