top of page

Český PEN klub vyzývá běloruskou vládu, aby respektovala svobodu projevu


Členové českého PEN klubu při vědomí závazku aktivně hájit svobodu slova kdekoli na světě odsuzují násilí ze strany silových složek běloruského státu proti demonstrujícím, kteří vyjadřují svůj názor, a proti náhodným kolemjdoucím v Minsku a na jiných místech země. Obzvláště nás znepokojují zprávy o útocích na novináře, zejména o údajném zatčení či zmizení šéfredaktora novin Naša niva Jahora Marcinoviče. Vyzýváme běloruskou vládu, aby respektovala svobodu projevu a shromažďování a další základní lidská práva a principy demokracie a zákonnosti.

Сябры чэшскага ПЭН клуба, усведамляючы абавязак актыўна абараняць свабоду слова па ўсім свеце, асуджаюць гвалт з боку сілавых структур супраць дэманстрантаў, якія выказваюць сваю пазіцыю, а таксама супраць выпадковых мінакоў у Мінску і ў іншых месцах у краіне. Асабліва нас непакояць паведамленні пра затрыманне і магчымае знікненне галоўнага рэдактара выдання Наша Ніва Ягора Марціновіча. Заклікаем беларускія ўлады да павагі да свабоды слова і свабоды сходаў і іншых фундаментальных правоў чалавека і прынцыпаў дэмакратыі і законнасці

Jan M. Heller, člen Českého PEN klubu

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page