top of page

V roce 2021 uplyne 100 LET od premiéry dramatu Karla Čapka R.U.R. v Národním divadle.AKCE SE VZHLEDEM K VLÁDNÍM OPATŘENÍM PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU ODKLÁDÁ NA ROK 2022.


České centrum Mezinárodního PEN klubu ve spolupráci s Divadlem Archa připravuje k tomuto výročí třídenní festival, během kterého bude uvedena aktuální inscenace R.U.R. nastudovaná pro festival divadelním souborem Buchty a loutky.

V Divadle Archa se také uskuteční scénické čtení divadelní hry napsané robotem/writing program na zdání R.U.R., hostem festivalu bude Münchner Kammerspiele s představením Uncanny Valley (Tísnivé údolí), v němž Humanoid vystupuje místo autora a klade otázky: Konkuruje si kopie s originálem, nebo si vzájemně pomáhají? Poznává originál díky dvojníkovi lépe sám sebe? Kdo mluví a jaký má program?)

Součástí festivalového programu bude konference se třemi sekcemi: literárně– bohemistická/čapkologická s účastí bohemistů a Čapkových překladatelů z celého světa, technologicko-vědecká s tématy robotizace a umělé inteligence, třetí sekce bude právní a etická zaměřená na problémy nastupující s robotizací a využitím AI. Na závěr festivalu bude udělena Cena PEN klubu pod záštitou primátora města Prahy.

Hlavní program bude mít i řadu doprovodných akcí, např. výstavu plakátů s robotickou tematikou, která bude putovat po Českých centrech při zastupitelských úřadech ČR, filmový festival Roboti ve filmu ve spolupráci s Českou televizí, dětskou výtvarnou a literární soutěž na téma robot, výstavu prvních vydání děl Karla Čapka včetně překladů z celého světa z archivu plzeňského sběratele Martina Homana a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Pro účastníky konference je připraven výlet do Domu bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle.

U příležitosti stého výročí vydání textu hry R.U.R. vycházejí publikace Robot 100 – sborník krátkých textů s ilustrací stovky osobností z celého světa (editor Jitka Čejková, vydavatelství VŠCHT Praha) a ROBOT 100 – antologie povídek českých autorů (Emil Hakl, Vilma Kadlečková, Pavel Kosatík, Jaroslav Mostecký, Ondřej Neff, Julie Nováková, František Novotný, Jiří W. Procházka, Karol Sidon, Petr Stančík, Jaroslav Veis), Míchal Hvorecký, Ben Aaronovitch (uspořádal Jaroslav Olša a Richard Klíčník, vydalo nakladatelství Argo).

Scénický návrh Bedřicha Feuersteina k dramatu R.U.R. v Národním divadle v r. 1921

Hlavní pořadatel festivalu: České centrum Mezinárodního PEN klubu,

Koproducent: Divadlo Archa, Jindřich Krippner

Vedoucí projektu: Jaroslav Veis a Jiří Dědeček

Mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas, Deník N, Přítomnost

Grafická podoba projektu: Martin Hůla

Konzultanti: Petr Koubský (Deník N), Jaroslav Olša (MZV), ing. Jitka Čejková (VŠCHT), Pavel Janáček a Petr Šámal, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Emil Pelikán, Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice AV ČR, Jitka Čejková (Vysoká škola chemicko-technologická ČVUT)

Partneři:

CIIRC Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT

Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice AV ČR

Ústav pro českou literaturu AV ČR

Památník Karla Čapka Strž

Společnost bratří Čapků

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page