Diskusní setkání, které připomíná Antonína J. Liehma,


evropskou osobnost velkého významu, nositele kultury a evropských hodnot, jehož životní dráha podává svědectví o dvacátém století, najdete na https://havelchannel.cz/…465

Diskutují Jacques Rupnik, historik a politolog, emeritní ředitel výzkumu na CERI Sciences-Po Petr Janyška, novinář a diplomat, velvyslanec České republiky ve Francii v letech 1999-2003 Guillaume Métayer, básník a literární překladatel do maďarského a německého jazyka, autor knihy A comme Babel (La rumeur libre, 2020).

Moderuje novinářka Irena Jirků.


Spisovatel, redaktor, překladatel, vědec, literární a filmový kritik, encyklopedický duch, Antonín J. Liehm (1924-2020) se podílel na vedení Literárních novin v Praze před rokem 1968. Překladatel Aragona a Sartra (jenž napsal předmluvu k jeho knize Trois Générations), angažovaný v rámci Pražského jara, opustil svoji zemi v roce 1969 a odešel do exilu v Paříži. V roce 1984 založil s pomocí novináře Paula Noirota revui Lettre internationale, skvělý prostředek k evropským intelektuálním výměnám podněcující k lepšímu vzájemnému poznávání mezi spisovateli a mysliteli v Evropě.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic