Eugenie Trützschler von Falkenstein: Vzpomínka na Jiřinu Šiklovou

Od října 1992 jsem na ministerstvu pro Evropské a federální záležitosti v Durynsku vedla referát střední a východní Evropa. Když jsem začátkem roku 1993 připravovala konferenci o ženách v Evropě, Jan Hon mi doporučil, abych pozvala také Jiřinu. Ochotně přijela, mluvila bezvadně německy a vysvětlila nám, co musíme dělat: vysvětlovat ženám, které byly za socialismu na universitách špatně placeny - i když z vědeckého pohledu na dost vysokých postech, že ve změněné době se o jejich místa budou ucházet muži, protože budou lépe placená.


V roce 2003 jsem pracovala ve vědeckém oddělení Durynského sněmu. Tehdy se v Praze ztratil mladý mentálně postižený muž z Durynska a Německé velvyslanectví ho bezúspěšně několik dní marně hledalo. Ve sněmu věděli, že pocházím z Prahy, tak jsem dostala za úkol ztraceného muže najít. Ihned jsem zavolala Jiřině a vysvětlila jí situaci. Slíbila mi pomoc a mladíka za necelé čtyři hodiny našla, protože znala pražskou společnost od politiků až k bezdomovcům.


Neznám nikoho, kdo by se tak jako Jiřina celý život snažil o výchovu k toleranci mezi lidmi.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic