Libor Martinek: Paweł Kubisz, Monografie


Odborná autorská literárněvědná práce v českém jazyce Paweł Kubisz, Monografie je věnována polskojazyčnému těšínskému spisovateli, jenž jako první přesáhl rozměr regionálního písemnictví kraje. (V próze se to podařilo ve stejnou dobu rodákovi z Karviné Gustawu Morcinkovi, jenž na rozdíl od Kubisze po první světové válce zůstal v Polsku a usadil se ve Skoczowě.) Rodák z obce Konská u Třince (*12. 5. 1907) byl básníkem-bouřlivákem a reprezentoval rozhodně nejkontroverznější literární osobnost svého kraje.


Kubiszovou zásluhou bylo, že sbírkou poezie Przednówek (Český Těšín, 1937) vnesl těšínské nářečí ve stylizované podobě do polské meziválečné poezie jak své oblasti, tak polské národní literatury. Na předválečný úspěch této sbírky po válce nedokázal navázat a podobně jako Petr Bezruč (s nímž bývá často srovnáván) zůstal tzv. básníkem jedné sbírky. V poválečné tvorbě Kubisz pokračoval v psaní poezie, ale vyzkoušel si i další literární druhy – prózu a drama.

Kubisz byl také zdatným publicistou, avšak jeho článkům v periodickém tisku věnujeme v literárněvědně zaměřené monografii pozornost jen do té míry, do jaké osvětlují jeho dílo i složitý život, popřípadě se týkají složité problematiky česko-polských (československo-polských) vztahů.Libor Martinek, Paweł Kubisz, Monografie. (Wrocław: ATUT, 2020. 457 s. ISBN 978-83-7977-507-1)

Odborná autorská literárněvědná práce v českém jazyce Paweł Kubisz,


Více o autorovi na

Libor MARTINEK | Spisovatelé a literatura (upol.cz)

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic