Mircea Dan Duta zdraví z Rumunska přátele z Českého PEN klubu

Srdečně zdravím a držím palce ze vzdáleného a koronavirově červeného Rumunska.

Sám jsem byl postižen, avšak nikoli covidem jako takovým (jedenáctý test je stále

negativní), nýbrž ošklivým zápalem plic, kvůli kterému už skoro dva týdny moje cesty

vedou jenom do nemocnic, k lékařům a do lékáren. Přeju vám všem hodně zdraví a 

sil při tomto neblahém období, brzké uzdravení, pokud stejně jako já proti něčemu

infekčnímu bojujete, a hlavně vám, nám a sobě přeju, abychom se brzy normálně znovu 

sešli nad krásným čtením, skleničkou vína nebo půllitrem piva v Kolowratském paláci či

kdekoli jinde, kde zazní krása mluveného a písemného slova.

Srdečně a v úctě Váš Dan (Mircea Dan Duta)


Dovolte mi, abych vám v přílohách věnoval tři takové karanténní texty a krátké video ve stejném duchu.nástupiště

pokaždé když jsem s tebou sám srdce se mi lepí na kosti jako příliš dlouho žvýkaná žvýkačka

je mi ale vždycky příliš vzdálená než abych mohl poznat její chuť odpojen od sebe ti přicházím naproti cestou pokrytou povadlými zvuky jimiž se mi nikdy nedaří

ani zachytit ani poskládat tvoje jméno už dlouho vím že proto aby ses vůbec objevila musím ho zapomenout neumím však číst to co jsem nenapsal na rande vždycky naslepo v těsném objetí ale nikým nedotčeni

roníme kapky krve do vína češeme si duše to co nedotvoříš ty vypiju já

mlčíš mými slovy slyším se v tvém dechu

mám strach ze zavřených dveří máš strach z otevřených očí

co kdyby zima už nikdy nebyla

co kdyby nám už nikdy nebyla zima

co kdyby vlak připravený k odjezdu opravdu odjel


platform

(translated into English by Judit Antal and Tomáš Míka)

each time when I'm alone with you my heart gets stuck to my bones like chewing gum someone was chewing for too long however, it is always too far away for me to recognize its taste

cut off from myself, I always come to meet you down that road covered with withered sounds with which I am never able either to capture your name or to put it together I've long been aware I have to forget your name if I want you to appear at all

however I can’t read what I haven’t written always on blind dates in a close embrace but touched by no one we pour drops of blood into wine we comb our souls I’ll drink all you can’t manage to you keep quiet with my words I can hear myself in your breath

I fear closed doors you fear open eyes

what if it never feels cold again

what if we never feel cold again

what if the train that is ready to depart, really leaves the stationNoc V – Wahrheit

To, co mě nezná,

spí přede mnou

ve vlaku.

To, co si mě nevšímá,

roztahuje si nohy

ve spánku,

ukazuje mi kalhotky,

pózuje

pro moje neviditelné oči.

To, co by mi nedůvěřovalo

a na moji existenci nevěřilo,

ani kdybych skutečně existoval,

se mi svěřuje

důkladněji a intimněji než Bohu,

v jehož očích se nejspíš

také nikdy nedopustila hříchu.

To, co na mě nikdy nesahalo,

se se mnou zkurvilo

mojí vlastní rukou

a zachovávalo i nadále

svou neposkvrněnou čistotu.

To, co spí dál,

se nikdy nedozví,

že si za to, co spáchalo,

odpykávám trest,

a že teď je kupé prázdné.Night V - Wahrheit

(translated by Judit Antal and Natálie Nera) Something that doesn't know me, yet, sleeps in front of me in the train compartment. Something that doesn't notice me yet, spreads the legs while sleeping, showing me its pants, posing for my invisible eyes. Something that wouldn't have trusted me or believed in my existence, even if I really existed, yet, now confides in me more thoroughly and intimately than to God. Most probably, in His eyes

it has never committed any sin either

Something that has never touched me, yet, whored with my own hand

after the foreign god I wasn´t, while maintaining its unsullied purity. Something that keeps sleeping yet, will never find out that, for what it perpetrated, I'm now serving my time in the emptied compartment.


=============================


izolace - den poslední

chodila s Arnoštem milovala Arnošta nechodila s Ludvíkem milovala Ludvíka nechodila s Ondřejem milovala Ondřeje chodila s Antonem nemilovala Antona chodila se mnou chatovala a telefonovala s Arnoštem, Ludvíkem, Ondřejem, Antonem, Karlem, Pavlem ale chodila se mnou

jj už jsem se k tomu i přiznal

jako zkušený hacker jsem veškeré jejich chaty, maily a hovory sledoval přímo ve svém mobilu ale chodila se mnou všechno jsem o ní věděl všechno jsme o sobě věděli ale chodila se mnou dodržovali jsme diskrétní vzdálenost a společenský odstup ale chodila se mnou

to až se jednoho dne zamilovala po messengeru do Pavla změnila přístupové heslo do své emailové adresy a tím to všechno skončilo už se mi po té karanténě

hrozně stýská


//////////


isolation - the last day

(Překlad do angličtiny: Judit Antal) she was dating Arnošt she loved Arnošt she wasn't dating Ludvík she loved Ludvík she wasn't dating Ondřej she loved Ondřej she was dating Anton she didn't love Anton she was dating me she was chatting and twittering and being on the telephone with Arnošt, Ludvík, Ondřej, Anton, Karel, Pavel but she was dating me as an experienced hacker I was following all their chats, emails, tweets and phone calls right on my cell phone but she was dating me I knew everything about her about them about each of them about all of them we knew everything about ourselves but she was dating me we observed the discretion and the social distancing but she dated me

until at once she fell in love with Pavel through messenger changed the password to her email address and that was the end of all I really miss

that quarantine

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic