Monografie České a polské literární baroko byla oceněna

Kolektivní monografie rozšiřuje znalosti na téma českého a polského literárního baroka mezi odborníky i veřejností a je výsledkem projektu Slezské univerzity v Opavě, Sdružení Academia Europea Sarbieviana a Česko-polského fóra MZV ČR.

Kniha, kterou editoval Libor Martinek a kol., byla oceněna jako nejlepší ve II. celopolské soutěži na diplomovou a vědeckou práci o tvorbě M. K. Sarbiewského během konference v Jezuitské akademii Babolanum ve Varšavě 11. 9. 2021. Konference byla věnována rovněž básníkovi a jezuitskému baroknímu kazateli Sarbiewskému.

České a polské literární baroko = Czeski i polski barok literacki (pamatniknarodnihopisemnictvi.cz)


  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic