Nově založený PEN Berlín: velká ztráta pro město Darmstad


Autor: LUDGER FITTKAU


Kolem sdružení spisovatelů PEN-Zentrum Deutschland a jeho předsedy Denize Yücela se rozpoutaly spory. Hlavním sporným bodem byl styl vedení správní rady. Přestože návrh na odvolání Yücela z funkce neprošel, v polovině května překvapivě odstoupil.

Nyní Yücel oznámil, že spolu s 230 autory založí alternativní PEN Berlín. Yücela podporují mimo jiné Daniel Kehlmann, Christian Kracht, Nora Bossong a Eva Menasse.

"Chceme nový PEN. Současný a diversní PEN, v němž se setkávají spisovatelé a překladatelé všech literárních a publicistických žánrů, kteří píší německy nebo žijí v Německu. PEN od kolegů a pro kolegy, kteří se zasazují o svobodu projevu a otevřenou diskusi, bez prezidentů a dalších titulů", uvádí se v prohlášení.

Německé centrum PEN považuje ohlášené založení nového sdružení autorů za doplněk své práce. "Považujeme to za obohacení práce PEN klubu ve snaze o naší obnovu," uvedla 7. června generální tajemnice německého centra PEN klubu se sídlem v Darmstadtu Claudia Guderianová.

Německé centrum PEN je nyní rozděleno. Kromě PEN se sídlem v Darmstadtu nyní existuje také PEN Berlín. Tragédie i pro město Darmstadt, které si od nového sídla PEN v Mathildenhöhe, památce zapsané na seznamu světového dědictví UN-ESCO, hodně slibovalo.

Tragické i pro toto město! Takto popisuje rozdělení německého PEN centra starosta Darmstadtu Jochen Partsch ze strany Zelených. Dnešní znovuzaložení PEN centra Berlín vnímá s velkou lítostí, řekl na dotaz radia SWR2. Starosta Darmstadtu má pravdu: město nedávno nákladně zrekonstruovalo dům pro Německé centrum PEN v oblasti památky světového dědictví UNESCO Mathildenhöhe: s kancelářemi, konferenčními místnostmi a s velkou zahradou v památkové rezervaci.


Hudba se ode dneška hraje v PEN Berlín

Nedaleko sídlí Německá akademie pro jazyk a poezii. Nejenže každoročně uděluje Büchnerovu cenu, ale také pravidelně pořádá na Mathildenhöhe konference. Město Darmstadt plánovalo začlenit PEN centra do programu akcí světového dědictví. Tento sen skončil! Vždyť kdo by ještě chtěl spolupracovat s PEN Darmstadt, když od dnešního dne hraje hudbu PEN Berlín? Nová nadace v hlavním městě nyní znamená optimistického ducha a příslib nové rozmanitosti v německy mluvící krajině spisovatelů a novinářů.


Berlín má s Yücelem v čele výhodu

PEN Darmstadt má nyní stigma toho, že z něj odešel někdy poněkud machistický, ale politicky důvěryhodný Deniz Yücel. Muž, kterému lze díky jeho vlastní zkušenosti s represemi věřit mnohé, pokud jde o rozhodné angažmá ve prospěch pronásledovaných novinářů. To je ústředním tématem obou sdružení PEN - sdružení v Darmstadtu i nového sdružení v Berlíně. Starosta Darmstadtu Jochen Partsch tvrdí, že PEN v jižním Hesensku již má bohaté zkušenosti s programy podpory exilových spisovatelů, které financuje spolková vláda.

S Deniz Yücelem v čele by však berlínský PEN mohl rychle uspět a předložit státní ministryni kultury Claudii Roth žádosti o financování exilových spisovatelů.


Klamná naděje

Darmstadt trochu doufá, že se prozatímnímu prezidentovi PEN Josefu Haslingerovi ještě podaří zabránit definitivnímu rozdělení Německého centra PEN. Přinejmenším navázat spolupráci, z níž mohou mít prospěch pronásledovaní spisovatelé - ať už jsou ubytováni kdekoli a je o ně postaráno kdekoli. Tato naděje však pravděpodobně zůstane klamná. Nenávist a zloba, která byla veřejně namířena proti frakci Yücel na schůzi PEN v Gotě, pravděpodobně rozdělí obě skupiny na dlouhá léta.

Ubrus byl rozstřižen! To je skutečně tragické, zejména pro Darmstadt. Nově zapsané město na seznamu světového dědictví je velkým kulturním poraženým tohoto neutuchajícího konfliktu. Doufejme, že pronásledovaní spisovatelé nakonec také nebudou trpět!


Překlad Drs. Eugenie TruetzschlerNeugründung des PEN Berlin: Darmstadt – die große Verliererin der PEN-Spaltung


LUDGER FITTKAU


Um die Schriftstellervereinigung PEN-Zentrum Deutschland und deren Präsident Deniz Yücel hatte es Kontroversen gegeben. Gestritten wurde dabei vor allem über den Führungsstil im Vorstand. Obwohl ein Abwahlantrag gegen Yücel scheiterte,

Nun hat Yücel angekündigt, gemeinsam mit 230 Autorinnen und Autoren den alternativen PEN Berlin zu gründen. Unterstützt wird Yücel unter anderem von Daniel Kehlmann, Christian Kracht, Nora Bossong und Eva Menasse.

„Wir wollen einen neuen PEN. Einen zeitgemäßen und diversen PEN, in dem sich auf Deutsch schreibende oder in Deutschland lebende Schriftsteller:innen und Übersetzer:innen aller literarischen und publizistischen Genres zusammenfinden. Einen PEN von und für Kolleg:innen, die sich für Meinungsfreiheit und einen offenen Diskurs einsetzen, ohne Präsident:innen und andere Titel“, so die Begründung.

Das deutsche PEN-Zentrum sieht die angekündigte Neugründung einer Autorenvereinigung als Ergänzung seiner Arbeit. „Wir sehen das als Bereicherung der Arbeit des PEN in dem Bemühen, uns neu aufzustellen“, sagte die Generalsekretärin des deutschen PEN-Zentrums mit Sitz in Darmstadt, Claudia Guderian, am 7. Juni auf Anfrage.

Das deutsche PEN-Zentrum ist nun gespalten. Neben dem PEN mit Sitz in Darmstadt gibt es nun den PEN-Berlin. Eine Tragödie auch für die Stadt Darmstadt, die sich vom neuen PEN-Sitz im UNESCO-Weltkulturerbe Mathildenhöhe viel versprach.

Tragisch – auch für seine Stadt! So bezeichnet der Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Partsch von den Grünen die Spaltung des Deutschen PEN-Zentrums.Er sehe die heutige Neugründung des PEN Berlin mit großem Bedauern, versichert er SWR2 auf Nachfrage. Der Darmstädter OB hat Recht.Noch vor kurzem hat die Stadt dem Deutschen PEN-Zentrum im Gebiet des UNESCO-Welterbes Mathildenhöhe mit einem erheblichen finanziellen Aufwand ein Haus frisch renoviert: mit Büros, Tagungsräumen und einem großen Garten im Welterbe-Areal.

Die Musik spielt ab heute beim PEN Berlin

Ganz in der Nähe hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung ihren Sitz. Die verleiht nicht nur alljährlich den Büchnerpreis, sondern veranstaltet auf der Mathildenhöhe auch regelmäßig Tagungen. Die Einbindung des Pen-Zentrums in

das Welterbe- Veranstaltungsprogramm,das hatte sich die Stadt Darmstadt so schön vorgestellt.

Dieser Traum ist aus! Denn wer will nun noch mit dem PEN Darmstadt zusammenarbeiten, wenn ab heute die Musik beim PEN Berlin spielt? Die Neugründung in der Hauptstadt steht jetzt für Aufbruchsstimmung und das Versprechen einer neuen Diversität in der deutschsprachigen Landschaft der Schriftsteller*innen und Publizist*innen.

Mit Yücel an der Spitze ist Berlin im Vorteil

Der PEN Darmstadt bleibt nun zurück mit dem Makel, den wohl bisweilen ein wenig machohaften, aber politisch glaubwürdigen Deniz Yücel weggemobbt zu haben. Einen Mann, dem schon wegen eigener Repressionserfahrungen viel zuzutrauen ist, wenn es um ein entschiedenes Engagement für verfolgte Publizistinnen und Publizisten geht.

Um dieses zentrale Thema geht es nun beiden PEN-Vereinigungen – jener in Darmstadt und der neuen in Berlin. Der Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Partsch argumentiert: der südhessische PEN bringe schon viel Erfahrung mit den vom Bund finanzierten Unterstützungsprogrammen für Schreiberinnen und Schreiber im Exil mit.

Doch mit einem Deniz Yücel an der Spitze, könnte es dem Berliner PEN schnell gelingen, bei Kulturstaatsministerin Claudia Roth erfolgreich Förderanträge für Schreibende im Exil zu stellen.

Eine trügerische Hoffnung

Darmstadt hofft ein wenig darauf, dass es dem PEN-Interimspräsidenten Josef Haslinger doch noch gelingen könnte, die endgültige Spaltung des deutschen PEN-Zentrums in zu verhindern. Wenigstens zu einer Kooperation zu kommen, von der verfolgte Schriftstellerinnen und Schriftsteller profitieren – wo auch immer sie untergebracht und betreut werden.

Diese Hoffnung wird aber wohl trügerisch bleiben. Der Hass und die Häme, die bei der PEN-Spaltungsversammlung in Gotha der Yücel-Fraktion öffentlich entgegenschlugen, trennt die Gruppen nun wohl für Jahre.

Das Tischtuch ist zerschnitten! Tragisch ist das in der Tat vor allem für Darmstadt. Die frisch gebackene Welterbe-Stadt ist der große kulturelle Verlierer dieses unerbittlichen Konfliktes. Es bleibt zu hoffen, dass nicht am Ende auch die verfolgten Schriftstellerinnen und Schriftsteller darunter leiden!

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic