Pražský lingvistický kroužek zve na distanční zasedání


v ponděí 10. května 2021 v 18:00 a přednášku badatele Vaidase Šeferise: Christian Donalitius / Kristijonas Donelaitis aktuálnost kanonické postavy

Internetové parametry zasedání najdete na www.cercledeprague.org


Kristijonas Donelaitis (1714 – 1780), jenž se podepisoval jako Christian Donalitius, je první a hned evropsky veliký básník litevského jazyka; zároveň představuje zvláštní příklad evropského osudu v zapadlém koutě Východních Prus. Evropa ho nezná, protože psal litevsky; Litevci k němu mají ambivalentní vztah, protože je to jejich povinný školní klasik. A přestože literární historie sebrala vše, co se dalo sebrat, jeho hlavní dílo Metai [překládá se ‘Roční doby’, fakticky znamená ‘Rok’] zůstává záhadou. Bylo zveřejněno až posmrtně: nevíme, kdy a s jakým záměrem vzniklo ani jak fungovalo za autorova života; nevíme, zda máme před sebou čtyři samostatné básně, či jednu sbírku, a pokud sbírku, pak v jakém uspořádání. Dílo fascinuje polaritou své poetiky: na jedné straně svrchovaná poučenost v antice a bezprecedentní jazyková virtuozita, dokonalý sylabotonický hexametr důsledně ukotvený v litevské prósódii, na druhé straně pak přísná morálka luteránského pietismu. Vaidas Šeferis jako vůbec první badatel provedl kompletní obsahovou analýzu celého souboru Metai, a to aparátem interpretativní sémantiky. Popsal strukturu jeho isotopií a prokázal, že jde o koherentní cyklus čtyř básní, který je skutečně cyklický: nemá začátek ani konec. Nyní se zabývá otázkou, jak dílo aktualizovat pro současnost s plným respektem k jeho historické svébytnosti.

----

Pražský lingvistický kroužek zkoumá literární díla zároveň jako autonomní jazykové struktury i jako kulturnì-historické události podléhající společenským normám. Už když vzniká, vstupuje dílo do velmi dynamických vztahù vùči normám své doby a svého prostředí; jako jazykový útvar navíc přežívá svou dobu a dostává se do jiných společenství o normách zcela jiných. I proto je stále aktuální zkoumat klasiky a kanonické autory. Navíc naše znalosti byť jen «vlastních», totiž evropských klasikù zdaleka nejsou tak dobré, jak by si naše doba chěìla namlouvat.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic