Radek Hasalík: Medailony účastníků Presentation to Mr. Joseph Bell 18. května 1887 v Edinburgu

Předlohou literární postavy Sherlocka Holmese byl edinburghský chirurg Joseph Bell, jenž byl několik let učitelem Arthura Conana Doyla z dob jeho medicínských studií na edinburghské univerzitě. Jenže nebyl to jen Joseph Bell, kdo holmesovským příběhům, čítajícím čtyři romány a padesát šest povídek, vtiskl nezaměnitelný ráz.


Slavnostní setkání při odchodu Josepha Bella z pozice chirurga v Edinburgh Royal Infirmary se konalo 18. května 1887 v aule Royal College of Surgeons of Edinburgh. Zároveň došlo k odhalení obrazu Josepha Bella od Jamese Irvinea. Iniciativa ke svolání tohoto setkání vzešla od studentů, reprezentovaných R. A. Flemingem, jenž na setkání Josephu Bellovi jménem studentů poděkoval. Josepha Bella těšila přítomnost starého přítele a spolužáka Dr. Argylla Robertsona a vážil si také účasti Dr. Littlejohna, Dr. Gillespieho a Profesora Chienea. Dr. Littlejohn poděkoval Dr. Blairu Cunynghamovi a Dr. Scott Langovi za organizační zajištění slavnostního setkání. Poděkování se dostalo také Dr. Troupovi a Dr. Keillerovi za poskytnutí auly Royal College of Surgeons of Edinburgh. Téhož roku 1887 vydal A. C. Doyle první román s postavou Sherlocka Holmese a Dr. Watsona, A Study In Scarlet, načež r. 1892 uvedl, že se při vzniku Sherlocka Holmese inspiroval osobností svého učitele Josepha Bella.


Předsedající: Douglas Argyll Robertson (1837-1909), pořadatel: Henry Duncan Littlejohn (1826-1914) Výslovně přítomni: Joseph Bell (1837-1911); James Donaldson Gillespie (1823 nebo 1824-1891); John Chiene (1843-1923); Robert James Blair Cunynghame of Cronan (1841-1903); Walter Scott Lang (biografické údaje nezjištěny); Francis Troup (biografické údaje nezjištěny); Alexander Keiller (1811-1892); Robert Alexander Fleming (1862-1947)Joseph Bell


Joseph Bell (1837-1911) byl edinburghský chirurg a pedagog oboru chirugie na edinburghské lékařské fakultě. Pocházel z rodiny chirurgů s nepřerušenou tradicí čítající půl druhého století. A. C. Doyleovi se stal inspirací pro literární postavu Sherlocka Holmese. Přispěly k tomu jeho pedagogické schopnosti, chirurgická zdatnost a také jeho schopnost rozpoznat u pacientů na základě nepatrných detailů jejich povahové, ale i profesní atributy, což občas prezentoval před svými studenty, mezi nimiž byl také A. C. Doyle. Joseph Bell napsal dvě učebnice o chirurgii, jež vyšly za jeho života v několika vydáních a v letech 1861-1895 publikoval 46 příspěvků v Edinburgh Medical Journal. Joseph Bell působil od r. 1887 devět let v Hospital for Sick Children. Od r. 1896 byl v důchodu.Pohár Bell Littlejohn, který Josephu Bellovi r. 1897 věnoval Henry Littlejohn "in memoriam of a constant friendship", jak je vepsáno na poháru. Oběma mužům se připisovalo, že byli inspirací pro Sherlocka Holmese. Potomci Josepha Bella předali pohár do fondů Royal College of Surgeons of Edinburgh.

Presentation to Mr Joseph Bell. In: Edinburgh Medical Journal, June 1887, s. 1145-1147. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 Presentation to Dr. Joseph Bell. In:

British Medical Journal, London, 28.5.1887, s. 1179. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…=11 Joseph Bell: Valedictory Address. In: Transactions. Medico-Chirurgical Society in Edinburgh, 1894, volume 13, s. 3-12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 Historical Sketch of the Journal, Introductory to the Centenary Number by G. A. Gibson and Alexis Thomson. In: Edinburgh Medical Journal, January 1905, s. 1-9, k Josephu Bellovi s. 6-7 a obr. příloha s. XIII. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 J. Bell, A Manual of the Operations of Surgery, páté vydání, 1883, plný náhled: http://www.gutenberg.org/…144 J. Bell, Notes on Surgery for Nurses (Poznámky k chirurgii pro zdravotní sestry), čtvrté vydání, 1895, plný náhled: https://archive.org/…2up Edingurg Medical Journal, February 1883, s. 684-689: On a Form of Loss of Memory Occasionally Following Cranial Injuries by Joseph Bell, Surgeon to the Royal Infirmary https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1

(Autor neuveden):Old Houses. In: The Cornhill Magazine, London, January to June 1866, s. 611-616. Autorem je Joseph Bell, je to jeho jediný publikovaný umělecký literární výstup. https://archive.org/…2up Harry How: A Day with Dr. Conan Doyle. In: The Strand Magazine, August 1892, No. 20, s. 182-188. https://archive.org/…2up The Original of Sherlock Holmes. The interview with Joseph Bell. In: The Pall Mall Gazette, 28 December 1893: https://www.arthur-conan-doyle.com/…mes nekrolog v Edinburgh Medical Journal: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 nekrolog v British Medical Journal: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 ....................................... Dr Argyll RobertsonOční lékař Douglas Argyll Robertson (1837-1909) předsedal Presentation to Mr Joseph Bell 18. května 1887 při Bellově odchodu z pozice chirurga na Edinburgh Royal Infirmary. Douglas Argyll Robertson studoval v Praze u Karla Ferdinanda von Arlt a v Berlíně u Albrechta von Graefe, jehož metody později zaváděl ve Skotsku. Byl "starým přítelem a spolužákem" Josepha Bella. R. 1892 navštívil Indii a Japonsko. V Indii byl celkem třikrát. Jako pedagog dával přednost mluvenému slovu před písemným projevem. Zabýval se poruchami světelné flexibility zorniček, jež mohly vyvolat onemocnění míchy (the Argyll Robertson´s pupil). Byl předsedou Golfového klubu při lékařské fakultě, golfové hřiště měl i u svého venkovského sídla, kam se v penzi odstěhoval. Presentation to Mr Joseph Bell: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=3 biografie: https://en.wikipedia.org/…son nekrolog, Edinburgh Medical Journal, February 1909, s. 159-162: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 .......................................

Dr Litttlejohn


Henry Duncan Littlejohn (1826-1914) se šest desítek let věnoval lékařskému právu a od r. 1862 byl pověřen péčí o veřejné zdraví obyvatel Edinburghu. Od r. 1854 se jako policejní lékař podílel na vyšetřování řady kriminálních případů spáchaných ve Skotsku, včetně nejzávažnějších (např. případ Pritchard, ale i řada dalších). Patřil k nejbližším přátelům Josepha Bella. Při povaze své práci potřeboval s sebou mít erudovaného svědka, proto někdy pracoval v tandemu s Josephem Bellem. Dr. Littlejohn učil A. C. Doylea, jemuž při výuce tlumočil zážitky z kriminálních případů z praxe, z nichž některé se přímo či nepřímo dostaly do příběhů Sherlocka Holmese. Dr Littlejohn byl výborný znalec jedů, což za své praxe využíval. Bellova vzpomínka publikovaná r. 1904 na Littlejohnovo vyšetřování vraždy arzenikem seškrábaným ze zelené tapety je jako vystřižená z příběhů Sherlocka Holmese. Dr. Littlejohn byl editorem prvního ročníku Edinburhg Medical Journal (1855-1856) po přejmenování předchozího periodika Edinburgh Medical and Surgical Journal vycházejícího v letech 1805-1855. Tvrdil, že jedním z největších lákadel pro spáchání zločinu je životní pojištění. O jeho humoru svědčí historka, kterou dával k dobru, že sice nezískal životní pojištění, ale přežil tři lékaře, kteří mu ho odmítli vystavit. Sir Henry Littlejohn and the Presentation of his Portrait. In: Edinburgh Medical Journal, April 1907, s. 289. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 Presentation to Sir Henry Littlejohn. In: British Medical Journal, London 16.3.1907, s. 653. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 Henry Duncan Littlejohn: The Practice of Medical Jurisprudence, No. 1, Toxicology: with Hints as to the Product of Medical Practitioners in Cases of Suspected Poisoning. In: Edinburgh Medical Journal, August 1885, s. 97-107. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 Dr. Harold Emery Jones: The Original of Sherlock Holmes. In: Collier´s, 9 January 1904, s. 14-15, 20: https://www.arthur-conan-doyle.com/…904) Brenda M. White: Sir Henry Duncan Littlejohn (published 23 September 2004): https://www.oxforddnb.com/…753 nekrolog Henryho Littlejohna v Edinburgh Medical Journal: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 nekrolog Henryho Littlejohna v British Medical Journal: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 .......................................Dr Gillespie


Donaldson´s Hospital for Deaf-Mutes James Donaldson Gillespie (1823 nebo 1824-1891) pocházel z edinburghské lékařské rodiny.

Podobně jako později Joseph Bell byl také J. D. Gillespie asistentem profesora Symea. Od r. 1849 byl chirurgem v Edinburgh Royal Infirmary, od r. 1859 působil v The Donaldson´s Hospital for Deaf-Mutes, věnoval se hlavně hluchoněmým dětem. Při otevření ústavu r. 1850 se královna Viktorie vyjádřila, že budova honosností předčí mnohé její paláce. James D. Gillespie: Case of Laryngo-Tracheitis. Terminating Favourably After Tracheotomy. Edinburgh 1850: https://wellcomecollection.org/…tor

James D. Gillespie: Our Aged Poor: Plea for Gillespie´s Hospital, Edinburgh 1865: https://archive.org/…2up James Donaldson Gillespie: A Letter to the Educational Endowments Commissioners (Scotland), 1884: https://archive.org/…2up nekrolog v Edinburg Medical Journal, January 1892: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 nekrolog v British Medical Journal, 2nd January 1892: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 .......................................

Professor Chiene
John Chiene (1843-1923) byl edinburghský lékař, univerzitní profesor pro obor chirurgie, jenž vydal r. 1908 vzpomínkovou knihu Looking Back 1907-1860, v níž zaznamenal rozvoj edinburgské medicíny v 2. polovině 19. století a své vlastní zkušenosti s lékařskou praxí a názory na mnohé kolegy, včetně těch, kteří se účastnili Presentation to Mr Joseph Bell v květnu 1887. Kniha obsahuje mnoho fotografií. The Medico-Chirurgical Society of Edinburg Fifty Years Ago - Valedictory Address by John Chiene. In: Transactions. Medico-Chirurgical Society of Edinburgh, 1906, s. 7-18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 Looking Back 1907-1860: https://dlcs.io/…7/0 nekrolog: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 .......................................


Dr Blair Cunynghame


Robert James Blair Cunynghame of Cronan (1841-1903), tehdy pokladník Královské společnosti chirurgů v Edinburghu, byl jedním z přítomných na Presentation to Joseph Bell ve středu 18. května 1887. Celoživotní přátelství s Josephem Bellem je zmíněno v Cunynghamově nekrologu v Edinburgh Medical Journal z března 1904. Nekrolog otištěný v Edinburgh Medical Journal vyšel v březnovém čísle 1904 a je bez podpisu. Nekrolog otištěný v British Medical Journal 2. ledna 1904, tj. deset dnů po Cunynghamově úmrtí (23.12.1903), je podepsaný J. B., což bez pochyb znamená Joseph Bell. https://en.wikipedia.org/…ame https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 Cunynghamovo foto je součástí tohoto příspěvku, kde je představen jako a prominent figure in the medical elite of Edinburgh: https://www.gla.ac.uk/…cs/ Na s. 34 v knize Looking Back 1907-1860 je zmíněn Joseph Bell spolu s Cunynghammem jako členové spolku Round Table Club. Robert Blair Cunynghame je zachycen i na fotografii Round Table Club, 1877 z Chienovy knihy Looking Back 1907-1860. Fotografie je v příloze. Cunynghame sedí vpravo od stolu s nohama vysunutýma před stůl, a těsně vedle něj vpravo sedí na židli Joseph Bell s rukama založenýma na hrudi. Pozici obou mužů na fotografii odpovídá i Cunynghamův podpis, který je nalevo vedle podpisu Josepha Bella. Za Josephem Bellem stojí John Chiene, odpovídá tomu jeho podpis. https://dlcs.io/…7/0 Statistik Robert Blair Cunynghame (1841-1903) by mohl být model pro Sherlockova bratra Mycrofta Holmese (Cunynghame proslul mimořádnými vlohami pro práci statistika, metodickou činností, jeho mínění mělo mezi lékaři značnou váhu, byl tak trochu mužem v pozadí, tak jako literární Mycroft Holmes). .......................................

Dr Scott Lang Walter Scott LangNa základě údajů níže předpokládám, že Walter Scott Lang byl absolventem u Josepha Bella, r. 1884 ukončil studium, r. 1886 publikoval v Edinburgh Medical Journal a r. 1888 vydal učebnici pro obor chirurgie. Původně jsem se domníval, že Dr Scott Lang v Presentation to Mr Joseph Bell byl matematik Peter Redford Scott Lang, jenže příspěvek publikovaný v Edinburgh Medical Journal v květnu 1886 ukazuje ve prospěch Waltera Scott Langa. W. Scott Lang: Report of Cases Admitted to Wards X., XI., and XII. Royal Infirmary, Edinburgh, under the Care of Mr Bell, for Six Months ending 31st October 1885. In: Edinburgh Medical Journal, May 1886, s. 1054-1057 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 W. Scott Lang, M.D., F.R.C.S.E.: Internal Derangements of the Knee-Joint. In: Edinburgh Medical Journal, December 1886, s. 516-523 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 pokr.: Edinburgh Medical Journal, February 1887, s. 718-722 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 pokr.: Edinburgh Medical Journal, March 1887, s. 790-795 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 R. 1888 vydal W. Scott Lang učebnici Practical surgery. Memoranda for the use of Students (Edinburgh 1888). https://books.google.cz/…lse https://books.google.cz/…lse V roce 1893 byl Walter Scott Lang, M.D., F.R.C.S. Ed., Edinburgh, uveden jako Non Resident Member of Medico-Chirurgical Society of Edinburgh, členem se stal r. 1886 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…pdf The Edinburgh University Calendar 1889-90, Edinburgh 1889, s. 17 (ve stránkovači) V roce 1889 W. Scott Lang vyučoval chirurgickou patologii na Chambers´ Street 37. https://books.google.cz/…lse tamtéž, s. 362 r. 1884 získal Walter Scott Lang získal titul M.B. I. třídy ....................................... Ponechávám také odkaz k Peteru Redfordu Scott Langovi. Peter Redford Scott Lang (1850-1926): https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/…ng/ 1881-1921 působil jako profesor matematiky na edinburghské přírodovědné fakultě, byl žákem a později kolegou prof. Taita, jenž spolupracoval s fyzikem Maxwellem na popud chirurga Roberta Christisona se Peter Scott Lang stal r. 1878 členem Royal Society of Edinburgh ....................................... Dr Troup

Francis Troup v letech 1858-1893 hojně publikoval v Edinburgh Medical Journal (hlavně v rubrice Medical Periscope) a také v British Medical Journal. Roku 1886 vydal lékařskou publikaci. 23. dubna 1868 získal Francis Troup z Auchtermuchty, Fife, na Univerzitě St Andrew titul M.D. In: British Medical Journal, 23th May 1868, s. 522: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=2 v roce 1893 byl Francis Troup, M.D., M.R.C.P. Ed., členem výboru Medico-Chirurgical Society of Edinburgh, bydlel na 1 Minto Street, členem Společnosti se stal r. 1883 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…pdf v té době již působil v edinburghské Longmore Hospital for Incurables bližší biografické údaje se mi nepodařilo najít Sputum by Francis Troup, M.D., Assistant Medical Officer to the Longmore Hospital for Incurables, Edinburgh, 1886 https://wellcomecollection.org/…tor Sputum (rec.). In: Edinburgh Medical Journal, December 1886, s. 540-541. Edinburgh Medical Journal, August 1858, s. 120-123 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 Edinburgh Medical Journal, July 1872, s. 36-37 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 Edinburgh Medical Journal, February 1887, s. 749-752 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 Edinburgh Medical Journal, July 1888, s. 1-7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 Edinburgh Medical Journal, April 1889, s. 954-956 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 Edinburgh Medical Journal, July 1889, s. 85-87 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 Edinburgh Medical Journal, November 1889, s. 482-484 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 Edinburgh Medical Journal, July 1891, s. 77-80 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 Edinburgh Medical Journal, March 1893, s. 805-808 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 Edinburgh Medical Journal, April 1893, s. 968-969 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 Edinburgh Medical Journal, May 1893, s. 1066-1069 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 1894, Francis Troup, M.D. Assistant Medical Officer: https://digital.nls.uk/…ion .......................................

Dr Keiller


Alexander Keiller (1811-1892), gentleman, o kterém píše dr. Joseph Bell v Edinburgh Hospital Reports 1893 (níže na s. 23) jako o starém dobrém lékaři, jenž rád navštěvoval velké operace, na nichž ho profesor Syme vítal jako buřňáka chirurgie (the stormy petrel of surgery). Je zachycen na jedné z fotografií v knize Looking Back 1907-1860 od Johna Chiene. Na témže snímku je také dr. Benjamin Bell, otec dr. Josepha Bella. Dr. Keiller byl přítomen na Presentation to Mr Joseph Bell r. 1887 při odchodu dr. Josepha Bella z pozice chirurga na edinburghské lékařské fakultě. V zápisu z tohoto slavnostího setkání v Edinburgh Medical Journal má Dr. Keiller poděkování za využití auly Royal College of Surgeons of Edinburgh. Dr. Keiller pracoval v Hospital for Sick Children, kam dr. Bell záhy nastoupil a napsal o tom příspěvek v Edinburgh Hospital Reports 1893 na s. 466-474. Dr. Keiller se specializoval na porodnictví a gynekologii. Edinburgh Hospital Reports 1893, s. 23: https://books.google.cz/…lse biografie: https://en.wikipedia.org/…ian) portrét: https://www.artuk.org/…052 nekrolog: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1Foto s dr. Keillerem z knihy Looking Back 1907-1860 od J. Chiene, fotografie byla pořízena nejpozději na jaře 1869, neboť William Seller (na fotografii zapsán jako Dr Sellar), předseda Medico-Chirurgical Society, o němž píše John Chiene ve Valedictory Address na s. 8-9, zemřel v dubnu 1869; James Warburton Begbie, taktéž vyfocený na fotografii, zemřel v únoru 1876, na fotografii je také otec Josepha Bella lékař Benjamin Bell (1810-1883).....................................

Mr Fleming Robert Alexander Fleming (1862-1947) byl zástupcem studentů na Presentation to Mr Joseph Bell v květnu 1887 studium medicíny dokončil r. 1888, r. 1896 získal titul M.D., zastával řadu akademických pozic, za první sv. války působil jako vojenský lékař, po odchodu do penze r. 1927 působil jako lékař v Edinburgh Hospital for Incurables a také jako lékařský poradce ve věznicích Edinburgh Medical Journal, September 1893, s. 220-228 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 nekrolog: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…e=1 .......................................


Radek Hasalík:

"Předlohou literární postavy Sherlocka Holmese byl edinburghský chirurg Joseph Bell, jenž byl několik let učitelem Arthura Conana Doyla z dob jeho medicínských studií na edinburghské univerzitě. Jenže nebyl to jen Joseph Bell, kdo holmesovským příběhům, čítajícím čtyři romány a padesát šest povídek, vtiskl nezaměnitelný ráz."

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic