Václav Daněk představí svou novou básnickou sbírku


Autorské čtení z básnické sbírky Ozvěny z dubového stolu, vydané nakladatelstvím Novela bohemica, se uskuteční 3. 11. 2021 od 17 hodin ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí č. 4 (vedle radnice).

Spoluúčinkuje Saša Rašilov, po četbě následuje autogramiáda.


Básnická sbírka Ozvěny z dubového stolu je velmi pečlivě uspořádaný svazek tematicky různorodých básní. I zde Daněk osvědčuje vzácný smysl pro formální vytříbenost verše, až muzikální zvukomalebnost, ale také hravost. V tematicky pestrém souboru se pohybuje od poezie milostné po občansky aktuálně glosující, přitom právě v tomto těžkém žánru jaksi samozřejmě a suverénně noblesně. I když autor překročil devadesátku, jeho pohled na svět je přirozený, jasný, svěží. Kompaktní skladbu uzavírá oddílem patnácti bilančních sonetů. Jde tedy o básníkovo vyznání učiněné se vzácným nadhledem, pokorou a v neposlední řadě smyslem pro velmi jemný, (sebe)ironický humor.Václav Daněk (nar. 1929 v Praze) je český básník a překladatel. Studoval dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze, po absolutoriu nastoupil do Československého rozhlasu jako redaktor, kde pracoval až do roku 1994.


  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic