Vlastimil Vavřín: Stalo se to


Povídky plné vzpomínek na 25 dnů z oblouku života Pražáka od roku 1952 až do současnosti. Svižné vyprávění s jemným humorem v pražském slangu vytvoří Zlatou bránu jménem Přítomnost. Nabízí nám pohled do 70 společenského života vnímanými očima obyčejného může, který má rad život.

Vlastimil Vavřín se sice narodil 6. srpna 1952 ve Zlíně, ale většinu života prožil v Praze a v blízkém Benešově. Živil se jako dělník, úředník, novinář. Vystudoval žurnalistickou fakultu. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let pracoval jako redaktor ve středočeském deníku Svoboda, ve Večerní Praze a v Občanském deníku.

Krátce po Sametové revoluci založil malou komunikační agenturu Laurus Press Servis, která se zabývala reklamou a oborem Public relations. V dnes již zaniklém Středočeském nakladatelství vydal dvě básnické sbírky Nůž do chleba a Podzemní řeku a v Mladé frontě román Spaste naše duše.

V současné době se především organizačně věnuje Umělecké besedě. Není proto náhodou, že novela S Drákulou do nebe je doprovázena grafikami Olbrama Zoubka, který byl rovněž členem tohoto slouvutného spolku. Vavřín je členem PEN klubu a Syndikátu novinářů ČR.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic