top of page
karel_capek_1600x500b-1170x366.jpeg

1925

2025

České centrum Mezinárodního PEN klubu je součástí samostatných světových společenství PEN s ústředím v Londýně. Počet národních center se každoročně mění, nyní je jich asi 150 ve více než stovce zemí celého světa. Sdružují kolem dvaceti tisíc tvůrců - lidí, kteří obrazně řečeno vládnou perem (PEN - Playwrights, Poets, Essayists, Novelists). Cílem jejich snažení je zejména - podle Mezinárodní Charty - svoboda vyjadřování, svoboda slova a svobodný život člověka.

The Czech Center of the International PEN Club is part of the independent PEN world community with headquarters in London.
The number of national centers is changing annually, now there are 145 in 104 countries around the world.

They associate around twenty thousand creators - people who are figuratively reigning with a pen (PEN - Playwrights, Poets, Essayists, Novelists). The aim of their efforts is, in particular, according to the International Charter, freedom of expression, freedom of speech and the free life of man.

Das tschechische Zentrum des International PEN Club ist Teil der weltweit unabhängigen PEN Community mit Hauptsitz in London. Die Anzahl der nationalen Zentren ändert sich jedes Jahr, zurzeit existieren 145 in 104 Ländern auf der ganzen Welt. Sie bringen rund zwanzigtausend Schöpfer zusammen - Menschen, die im übertragenen Sinne mit einem Stift regieren (PEN - Dramatiker, Dichter, Essayisten, Romanautoren). Ziel ihrer Bemühungen ist insbesondere - gemäß der Internationalen Charta - die Meinungsfreiheit, die Meinungsfreiheit und das freie Leben des Menschen.

 

 

Kresba k podcastu pen.jpg

ZA PODPORU DĚKUJEME:

ICZ logo spravna barevnost 2018.jpg
J a T banka logo.png
NOVE logo C-N fodu BANNER-5.png

Generální partner Ceny Karla Čapka 2022, 

Ceny PEN klubu pro rok 2023

a Ceny Karla Čapka 2024

j & T REAL ESTATE.CZ podporuje

činnost PEN klubu v roce 2023

a Cenu Karla Čapka pro rok 2024.

Podporuje vydání sborníku z Mezinárodní konference

Německo-česko-židovské vztahy 1938–2020

Sekyra Foundation LOGO.jpg
Logo_ASZ_barevne_sirka.jpeg
vak logo.jpeg

Nadace The Sekyra Foundation

podpořila činnost PEN klubu v roce 2023

a je sponzorem Ceny Karla Čapka 2024.

Podporují seminář pro mladé literární tvůrce

v Hořovicích ŽIVOT SAMÉ PSANÍ v r. 2023 a 2024.

Asociace soukromého zemědělství 

podporuje aktivity PEN klubu

v roce 2023 a 2024.

SFK_Logo barevne_cesky.png

Státní fond kultury ČR Podpořil projekt

Audio a Videoarchiv PEN klubu v roce 2023.

Za velkorysé dary

na činnost PEN klubu

v roce 2023 a 2024 děkujeme:

JUDr. Michalu Pirníkovi

a Ing. Jaroslavu Palátovi. 

IMG_4323_edited.jpg
IMG_4322_edited.jpg

Děkujeme také členům PEN klubu a jeho příznivcům, kteří laskavě přispěli na činnost PEN klubu v roce 2023:

Vavřín V.                    1 000 

Haškovcová H.         1 000 

Schwarzenberg K. 50 000

Holcman J.                1 000

Kotyk P.                     5 000

Daněk V.                 10 000

Janáček P.                 5 000

Štroblová J.               1 000

Vondrák L.                1 000

Kejha J.                      1 000

Kašina O.                  1 000

Kratochvíl P.             1 000

Stehlíková J.             1 000

Klukanová L.            1 000

Ritter P.                     1 000

Lepič K.                     1 000

Svěrák Z.                   3 000

Hořejš P.                   4 000

Bratršovská Z.         1 000

Šedivý J.                    1 000

Vopěnka M.             3 000

Hejkalová M.           1 000

Galén (Houdek L.)10 000

Romanská L.           1 000

Prudký L.                 2 000

Novotný M.             3 000

Vojtíšek Z.               1 000

Tichá J.                  1 500

Kříž J.                     1 000

Khalil R.                1 000

Kuras                    2 000

Kriseová E.           1 000

Kopecký I.            1 000

Prouza P.              1 000

Just V.                    1 000

Snížek L.               3 000

Mikeš V.                1 000

Kanzelsberger     2 000

Rudiš J.                 2 500

Karfík V.                5 000

Lindaurová L.      1 000

Jařab J.                  1 000

Mornštajnová A. 2 000

Huptych M.         1 000

Suda K.                2 000

Walló O.               1 000

Šulc Jiří                 1 500

Žáček J.                 5 000

Jandečková J.       1 000

Vacek J.                 1 000

Hutka J.                 2 000

Kovařík P.             1 000

Hůrková K.           5 000

Hrabal M.             1 000

Honzák R.             5 000

Martínek L.          1 000 

Čáp J.                    1 000

Vaculík O.           20 000

Houdek L.            1 000 

Šulc J.                    1 000 

Štráfeldová M.     1 000 

Čeňková J.            1 000

Pařízkovi               3 000 

Schepelern M.     2 000

Hubený J.             1 000 

Klímovi               25 000

Vávrová A.            1 000

Just J.                     1 000

Červenková J.       1 000

Snížek L.                1 000

Trützsler E.            1 000

Koura P.                 2 000

Kukal P.                  1 000

Našinec J.              1 000

Hájíček J.                1 000

Matějček M.          1 000

Staněk J.                 1 000

Vrba T.                    1 000

Veis J.                      1 000

Blažek J.                  5 000

Benešová E.              500

Homola O.                 800

ČESKÉ CENTRUM MEZINÁRODNÍHO PEN KLUBU

 

Oficiální adresa: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

Kancelář: Kolowratský palác, Ovocný trh 6, 110 00 Praha 1

e-mail: penklub@seznam.cz  Datová schránka: to8r8f    č. účtu: 158156793/0300

 

Kontakty na členy výboru PEN:

Ondřej Vaculík, předseda                 ondrej.vaculik@email.cz           602 448 317 

Jiří Dědeček, 1místopředseda        jiri.dedecek@icloud.com​           603 440 959

Lenka Lindaurová, 2. místopředsedkyně  lenkalindaurova@gmail.com

Josef Holcman                                      josef.holcman@atlas.cz

Pavel Janáček                                       janacek@ucl.cas.cz

Petr Kotyk                                             p.kotyk@seznam.cz

Pavel Mandys                                       pavel.mandys@magnesia-litera.cz

Dana Mojžíšová                                   dana.mojzisova@seznam.cz      605 253 234 

Jaroslav Veis                                         veisja@gmail.com 

Sbírka PEN klubu na Darujme.cz.jpeg

Díky NK ČR mohla být v Klementinu presentována výstava

k 95. výročí Českého PEN klubu.

bottom of page