karel_capek_1600x500b-1170x366.jpeg

1925

2025

České centrum Mezinárodního PEN klubu je součástí samostatných světových společenství PEN s ústředím v Londýně. Počet národních center se každoročně mění, nyní je jich asi 150 ve více než stovce zemí celého světa. Sdružují kolem dvaceti tisíc tvůrců - lidí, kteří obrazně řečeno vládnou perem (PEN - Playwrights, Poets, Essayists, Novelists). Cílem jejich snažení je zejména - podle Mezinárodní Charty - svoboda vyjadřování, svoboda slova a svobodný život člověka.

The Czech Center of the International PEN Club is part of the independent PEN world community with headquarters in London.
The number of national centers is changing annually, now there are 145 in 104 countries around the world.

They associate around twenty thousand creators - people who are figuratively reigning with a pen (PEN - Playwrights, Poets, Essayists, Novelists). The aim of their efforts is, in particular, according to the International Charter, freedom of expression, freedom of speech and the free life of man.

Das tschechische Zentrum des International PEN Club ist Teil der weltweit unabhängigen PEN Community mit Hauptsitz in London. Die Anzahl der nationalen Zentren ändert sich jedes Jahr, zurzeit existieren 145 in 104 Ländern auf der ganzen Welt. Sie bringen rund zwanzigtausend Schöpfer zusammen - Menschen, die im übertragenen Sinne mit einem Stift regieren (PEN - Dramatiker, Dichter, Essayisten, Romanautoren). Ziel ihrer Bemühungen ist insbesondere - gemäß der Internationalen Charta - die Meinungsfreiheit, die Meinungsfreiheit und das freie Leben des Menschen.

 

 

Kresba k podcastu pen.jpg

ZA PODPORU DĚKUJEME:

jtre-logo-02-grey.png

Podporuje akce PEN klubu v roce 2022,

Cenu Karla Čapka a Cenu PEN klubu.

Sekyra Foundation LOGO.jpg
ICZ logo spravna barevnost 2018.jpg

Nadace The Sekyra Foundation je generálním partnerem 

Českého PEN klubu

a sponzorem Ceny Karla Čapka pro rok 2022.

Generální partner Ceny Karla Čapka

pro rok 2022 a Ceny PEN klubu,

dlouholetý podporovatel Českého PEN klubu

ABRA.jpg
grena_barevna.jpg
iocb_tech_logo.png
logo gb.jpg
sk_logo_color.png
ABB_edited.jpg
jtre-logo-02-grey.png
Divadlo Archa logo.jpg
algotech monochrom.jpg
logo MMS mlady Veis.jpg
thein.security_logo.jpg
VEVERKA---ilustrace-GREY text.png
VEVERKA---logo-COLOR kresba.png
hospodarsky dvur logo 19.8.2020 (1)-page

Mgr. Veronika Kolářová, advokátka 

Hospodářský Dvůr Bohuslavice

Logo VAS.jpg

Tyto společnosti a firmy podpořily akce k 101. výročí uvedení Čapkova dramatu R.U.R. v Divadle Archa a Cenu Karla Čapka 2022.

Nadace clf_LOGO.png

Poskytla PEN klubu nadační příspěvek

na překlenutí výpadku příjmů

zapříčiněným důsledky epidemie Covid-19.

V roce 2021 podpořila přípravné práce na vydání publikace ke 100. výročí vzniku PEN klubu.

Podporuje projekt

Audio a videoarchiv PEN klubu 2022.

logo Praha 1.jfif

Podpořila projekt 100+1 R.U.R.

a Celoroční činnost PEN klubu

v r. 2022

logo ceskonemecky fonf budoucnosti.jpg

Česko-německý fond budoucnosti

podpořil vydání sborníku z mezinárodní konference

Perzekuce - Vyhnání - Kultura paměti

a projekt Jasná setkání - Klare Begegnungen

v roce 2021.

LOGO Bot_2017_Office_Farbe_de.png

Díky NK ČR mohla být v Klementinu presentována výstava

k 95. výročí Českého PEN klubu.

Německé velvyslanectví v Praze podpořilo

vydání sborníku z mezinárodní konference

Perzekuce - Vyhnání - Kultura paměti v roce 2021.

/Tagungsband der internationalen Konferenz 

Verfolgung - Vertreibung - Gedächtniskultur/

Ministerstvo kultury ČR

podpořilo projekt 100+1 R.U.R.

/odborné konference, udílení Ceny Karla Čapka a výstavu/.

Poskytlo investiční dotaci na obnovu
Domu bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle 2015 - 2017.

Pardubický kraj

poskytl neinvestiční dotaci na obnovu

Domu bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle

v letech 2015 - 2017.

logo-2.png

Mediální partner 

Mezinárodní konference

Německo-česko-židovské vztahy 1938–2020