top of page
karel_capek_1600x500b-1170x366.jpeg

1925

2025

České centrum Mezinárodního PEN klubu je součástí samostatných světových společenství PEN s ústředím v Londýně. Počet národních center se každoročně mění, nyní je jich asi 150 ve více než stovce zemí celého světa. Sdružují kolem dvaceti tisíc tvůrců - lidí, kteří obrazně řečeno vládnou perem (PEN - Playwrights, Poets, Essayists, Novelists). Cílem jejich snažení je zejména - podle Mezinárodní Charty - svoboda vyjadřování, svoboda slova a svobodný život člověka.

The Czech Center of the International PEN Club is part of the independent PEN world community with headquarters in London.
The number of national centers is changing annually, now there are 145 in 104 countries around the world.

They associate around twenty thousand creators - people who are figuratively reigning with a pen (PEN - Playwrights, Poets, Essayists, Novelists). The aim of their efforts is, in particular, according to the International Charter, freedom of expression, freedom of speech and the free life of man.

Das tschechische Zentrum des International PEN Club ist Teil der weltweit unabhängigen PEN Community mit Hauptsitz in London. Die Anzahl der nationalen Zentren ändert sich jedes Jahr, zurzeit existieren 145 in 104 Ländern auf der ganzen Welt. Sie bringen rund zwanzigtausend Schöpfer zusammen - Menschen, die im übertragenen Sinne mit einem Stift regieren (PEN - Dramatiker, Dichter, Essayisten, Romanautoren). Ziel ihrer Bemühungen ist insbesondere - gemäß der Internationalen Charta - die Meinungsfreiheit, die Meinungsfreiheit und das freie Leben des Menschen.

 

 

Kresba k podcastu pen.jpg

ZA PODPORU DĚKUJEME:

ICZ logo spravna barevnost 2018.jpg

Generální partner Ceny Karla Čapka 2022 

a Ceny PEN klubu pro rok 2023,

Sekyra Foundation LOGO.jpg

Nadace The Sekyra Foundation

podpořila činnost PEN klubu v roce 2023.

Zastita primatora Hriba_CENA PEN 2023.jpg

Záštitu Ceně PEN klubu - Vlastní cestou 2023

udělil primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Díky NK ČR mohla být v Klementinu presentována výstava

k 95. výročí Českého PEN klubu.

bottom of page